fredag 19 april 2013

Politikerförtroende & girighet

Hur förtjänar man förtroende?
Att få förtroende är väl lätt? Är det inte bara att säga och visa vem man är, vad man vill göra, visa att man kämpar för att det ska bli gjort och helst att man också får det gjort? Full transparens. När det är så enkelt hur kommer det sig att partier i Sverige har ett bedrövligt lågt förtroende enligt Dagens Samhälle? Säger de inte vad de står för? Berättar de inte vad de vill göra? Kämpar de inte för att försöka få det gjort? Får inte, i vart fall vissa av dem, något gjort? Har de värdelösa företrädare? Kan det vara okunskap och avsaknad av erfarenhet som är problemet? Eller att det är lobbyister som styr? Vad tror du? Det är allvarligt för demokratin när "rumsrena" partier har lägre förtroende än banker.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/medlemmarna-flyr-partierna-br56-procent-borta-pa-20-ar-5198

Nedan några exempel som jag tror bidrar till politikerförakt och till att partier får så dåligt folkligt förtroende.
1) Folkpartiets partiledare har personifierat kampen för att skolresultaten generellt måste bli mycket bättre. I sin iver att bidra till detta har han drivit fram massor av krav på administration som drabbar lärarna samt om reglerna för lärarlegitimation. Nu backar han om administrationen och om hanteringen av lärarlegitimation. Det är positivt att ministern ändrat sig men varför tänkte han och hans departement inte på detta redan från början? Hade tänkt att lägga in en länk till UNTs ledare men den delen av deras sajt är nere.

2) Senaten i USA lyssnar inte till folket som enligt några av de artiklar jag läst idag absolut vill att lagstiftningen runt vapeninnehav ska skärpas. Så många som 90% av det amerikanska folket säger sig stå bakom en sådan förändring. Är det tydligt att det är lobbyister och vapenhandlare som bestämmer? Vilka företräder vapenhandlarna?

3) Socialdemokraternas nya turer kopplade till val av partistyrelserepresentanter. Varför gjordes valet som det gjordes av Omar? Varför dög han att sitta i Stockolms styrelse men inte i riksstyrelsen? Varför backade de inte upp sitt val av ersättare till partistyrelsen från högsta ledningen? Varför kunde inte han själv få bestämma om han helt tog avstånd från vissa texter eller ej? Varför kunde han inte få visa vad han går för och om han inte höll Sossarnas mått få lämna deras styrelse vid nästa valtillfälle?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-partistyrelse-i-mote_8102666.svd

Långsiktighet
Vi har många paradigmskiften (stora samhällsförändrande skeenden) i världen. En av dem är att vi går från att den Anglosaxiska(UK, USA etc) kortsiktigheten besegras av den Konfusianska långsiktigheten (Kina). Det är en viktig förändring att förstå. Jag delar dagens DN artikel som menar att den kortsiktiga girigheten måste motverkas men inte kapitalismen. Det är en stor skillnad mellan datorer som ständigt utför korta köp och sälj transaktioner bara för att tjäna pengar på rörelser, som i huvudsak konkurrerar med andras matematiska formler som styr alla dessa korta datorstyrda transaktioner och långsiktiga placerare. Jag delar artikelns inriktning men varför inte också dubbla skatten på dessa korta affärer och minska dem på affärer som bygger på att man tror på ett företag eller efter en tids ägande slutat tro? Är inte marknadsekonomin värd att ge en positiv nystart? Det är dax att hedra långsiktigt engagemang före kortsiktig girighet och ständiga bubbelbygganden.
http://www.dn.se/ledare/signerat/kapitalism--men-med-fornuft

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar