onsdag 3 april 2013

Parkering, korrigeringar och kommunister

En attraktiv stad
Hur utvecklar man en attraktiv och miljösmart storstad? Fler och fler större städer runt om i världen begränsar bilarnas utrymme i centrala stadsdelar och skapar istället attraktivare miljöer för människor som kommer gående, på spår, med buss eller med cykel. Exemplen blir allt fler runt om i världen. Exemplen visar också att bilen inte är avgörande för en levande innerstad om man inte väljer att göra bilen avgörande. Samtidigt som jag vill att Uppsalas innerstad blir attraktivare och mer intressant som besöks och shoppingområde genom att skapa fler gågator och smartare cykelstråk är bilen viktig för alla långväga besökare från t ex landsbygden eller andra städer. Uppsala skall vara tillgängligt och välkomnande även för dem. Inte minst eftersom offentliga institutioner har sina säten i centrala staden och skall vara tillgängliga för alla invånare.

I dagens UNT gnäller några centrala handlare på kommunen och påstår att "kommunen till varje pris vill minska biltrafiken i centrala Uppsala". Kommunen prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafikresande. Så är det. Bilen är dock fortsatt ett viktigt färdmedel och kommunen, under Alliansledning, kommer framöver att säkra attraktiva parkeringsplatser även i centrala staden. Det är rätt tröttsamt med människor som bara gnäller och som tycker att problem alltid är någon annans fel. P-hus som är halvtomma ägs av fastighetsägare (hyr ut till stadens handlare) som själva kan se till så att parkeringsavgifterna är på den nivå som de önskar. Kommunens parkeringsavgifter skall stimulera till nödvändig rörlighet för att säkra tillgänglighet av parkeringsplatser för dem som behöver dem. Tänk att många Uppsalabor väljer att ta tåget till Stockholm och klarar av att shoppa där och ta med sig allt de handlat på tåget.... Tänk om fler Stockholmare, och norrförortsbor, lite då och då åkte på upplevelse och shoppingturer till Uppsala city istället? Med tåg/pendel. Centrala Uppsala är en mycket begränsad yta och den måste användas klokare. Kantstensparkering utgör också ett allt större problem för att klara av bra snöröjning. Är centrala parkeringsplatser dyra? I förhållande till vad? Arboga? Eskilstuna? Stockholm? Göteborg? Är ytorna jämförbara? Är utbud och efterfrågan jämförbar? Centerpartiet och övriga Alliansen är inte bilfientliga men vi vill utveckla Uppsala stad till en attraktivare plats. En attraktiv plats behöver även tillhandahålla parkeringsutrymme för bilar och det kommer vi fortsatt att göra. Jag tycker dock att det är bra för Uppsala centrums positiva utveckling om allt fler centrumhandlare jobbar med affärsmöjligheter som inte bygger på att antalet bilar i city skall öka. Glöm inte att t ex E-handel fortsätter att öka.
http://www.unt.se/uppsala/handlarna-kampar-for-fler-p-platser-2356231-default.aspx

Kommunistkamp
UNT marknadsför för närvarande SD. Med Folkpartiets och UNTs hjälp kommer sannolikt SDs stöd att öka i Uppsala. Eftersom det är ett parti som är invandrarfientliga och förändringsrädda tycker jag att det är en beklaglig utveckling. Visst adresserar SD samhällsutmaningar tydligt som andra partier inte vill/vågar ta i på ett seriöst sätt men trots det är utvecklingen beklaglig. Främlingsfientlighet och förändringsrädsla är inte framgångsvägar för ett samhälle som vill skapa välstånd. Eftersom UNT ger dessa partiers debattserie så stort utrymme undrar jag om C och kommunisterna (Vänstern) också kan få samma upplägg? Vi har definitivt fundamentala skillnader både ideologiskt och kopplat till konkreta frågor. Tror du att UNT ger oss den möjligheten att beskriva våra skillnader? Ta gärna del av folkpartiets marknadsföringskampanj för SD nedan;
http://www.unt.se/uppsala/sd-och-fp-vill-hoja-valtemperaturen-2356276.aspx

Samhällsnytta?
Finns gränser för valfrihet och näringsfrihet? Finns det verksamheter som måste fredas från kortsiktiga vinstintressen för att inte skattekostnaderna skall skena? Garanterat kommer dessa frågor debatteras livligt under Sossarnas stämma som nu inleds i Göteborg. Tycker du att det ur ett skattebetalarperspektiv är rimligt med det stafettläkarsystem som idag finns?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/4/3/miljardnota-for-hyrlakare/

  

4 kommentarer:

 1. En bra sak med centala parkeringsplatser som jag mött vid några tillfällen utomlands är att det visserligen varit dyrt att parkera centralt, men att du får en biljett vid själva parkerandet. Tydligt stämplad med tidpunkten och kostnad per timme. När du sedan återkommer för att köra iväg då sticker du in biljetten och betalar. (Antingen i samma automat eller en annan typ som står bredvid). Nackdelen är att det krävs inhägnad av någon form, med bom. Men en del har löst det vackert med naturliga gröna häckar och låga buskage som dessutom döljer bilarna upp till dörrhandtagen ungefär. Snyggt och smidigt. Man slipper få panik när p-tiden börjar gå ut. Kan impulshandla osv. Även om det kostar en slant att stå. Kanske kan man plantera träd också som skyddar bilarna för den värsta solen osv. Ett mervärde.

  Längre ut kan ju p-platserna vara än mer serviceinriktade. Bättre solskydd. Kameraövervakning. "Gratis" transport in till centrum. Och liknande. Kanske att några butiker kunde ha utlämnnings ställe av tyngre varor i direkt anslutning till parkeringen. En person kunde betjäna flera butiksutlämningar på samma ställe. Du handlar varor och betalar inne i centrum, trivsam miljö. Betalningen registreras ute vid garage-depån. Varorna plockas ihop. Och lämnas ut mot uppvisande av kvitton. Alltså ännu bekvämare än ute vid perifera stormarknaden. Kanske också lättare tvätt-tjänst av bilen. Och eller wc möjlighet. Osv. Allt för att göra innerstaden funktionell och attraktiv, men minimalt belastad med bilar i onödan. De som verkligen behöver bilen, kanske för ett kortare besök, får betala ett rätt högt timpris, men har ändå möjligheten.

  I östeuropa har de ju rätt gamla innerstäder med måttlig bilanpassning. Där finns då större platser som visserligen är väldigt primitiva, ibland ganska ocentralt, men alltid övervakade av vakter och inhägnade. Det fungerar ju också rätt bra, beroende på avstånden förstås. Ju längre bort från centrum desto billigare.

  SvaraRadera
 2. Dina jämförelser med andra städer är viktiga. Alla städer är unika och har historiska begränsningar som man inte kan bortse ifrån. Samhällsplanering är komplext och om man tar utmaningen att positivt utveckla en plats på allvar finns många intressekonflikter som man måste väga mellan i samband med beslutsfattande. Det är genom de olika prioriteringar som olika partier gör som man på riktigt kan se politiska skillnader och om ett parti lever som de "predikar". Det finns gott om "fin" yta som inte återspeglas i praktiska beslut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis min åsikt. Ytligt sett så kan många partier låta relativt bra. Men när det väl kommer till praktisk handling och olika prioriteringar, då börjar det skilja sig.

   Jag iakttar också att många städer speciellt runtom i europa verkar väldigt måna och försiktiga med sina lite äldre stadskärnor. (Kanske i synnerhet "öst"europeiska städer). Man tycks väldigt noga med att restaurera påtagligt gammeldags. Och nyare byggnader hamnar lite längre ut. Då får man ofta flera kvaliteter. Som var för sig är starka. Istället för en större grå kvalitet. Det känns, vid besök i alla fall, som det bygger identitet och ett värde av att vilja återvända. Värdefulla stadsmiljöer som man känner sympati för, på något vis. Och kanske lite lokalt och småskaligt samtidigt. Helt enkelt trivsamt.

   Jag kan tänka på det ibland när jag ser lite tråkiga stadsdelar eller nybyggnationer här. En saknad av lokalkänsla, åtminstone för en som bara passerar flyktigt eller besöker tillfälligt. Värdena är rent funktionella ofta, och det är lite tråkigt. Förmodligen också svårare att marknadsföra till utomstående.

   Jag skulle gissa att det egentligen gick att åstadkomma rätt mycket mervärde med rätt lite pengar, om man bara tänkte på det och undvek de allra enklaste lösningarna. "Lyssna på hantverkarna, och lyd dem sedan bara delvis". Kan vara en synpunkt. Det blir lätt slentrian och bekvämlighet som styr annars.

   Radera
 3. Jag håller med. Det är viktigt att vi utvecklar vår närsamhälle med en egen särprägel och det är viktigt att vi som känner starkt för närsamhället tar det ansvaret inte minst genom politiska lokala engagemang. Kommuner har planmonopol och det kan inte underskattas. Eftersom många ledande tjänstemän inte bor i kommunen måste politiker, som måste bo i sin kommun, ta ett stort ansvar för att särprägeln bevaras men också att vi utifrån kvalitetstänkande också modernt utvecklar vår särprägel.

  SvaraRadera