lördag 27 april 2013

Fördomar & inneffektiv offentlig verksamhet

Öppet sinne?
Människor som helt styrs av ideologiska ramar, kan de se objektivt på alternativa vägval? Knappast. De drivs inte av pragmatiska vägar framåt utan av en fundamentalistisk övertygelse att ett visst perspektiv är det enda riktiga och alla andra är fel. Inte så konstruktivt men enkelt, förutsägbart och tydligt. Tänk om världen och livet var/är så enkelt..... Insnöade fanatiker söker bara vägar som bekräftar deras redan klara tro om vad som är rätt. Pragmatiska människor ser problem och försöker lösa dem med bästa möjliga metod utan låsningar om vad som är rätt eller fel.

Vad gäller språk och hemspråksundervisning har jag egna erfarenheter av hur fort barn lär sig ett nytt språk. Självklart ska barn som flyttar till ett nytt land med ett nytt språk framförallt lära sig det. Hemspråksundervisning är också viktigt men det kan föräldrarna ta ansvar för. Så gjorde vi. Det förbättrar också den viktiga integrationen.
http://www.dn.se/ledare/signerat/forskning-kan-framja-fordomar


Ineffektivt
Hur mäter vi ineffektivitet inom offentlig sektor? Vem kan mäta effektivitet om vi studerar ett monopol (dvs en ensam producent utan konkurrens)? Ingen eftersom det blir ett teoretiskt resonemang. Ineffektivitet mäts när vi kan jämföra verksamheter med varandra. Om flera verksamheter utför samma typ av verksamhet, de har samma kvalitetskrav och om kvalitetskraven löpande följs upp och de får lika mycket betalt från våra skattepengar, då kan vi mäta både effektivitet och ineffektivitet. Om privata producenter kan vara besvärande lönsamma, då är den offentliga produktionen ineffektiv. En effektiv offentlig produktion gör att vi får mer för våra skattepengar och att ingen kan tjäna mycket pengar på våra skattemedel. Vad tycker du?
http://www.di.se/artiklar/2013/4/25/snuskigt-bra-marginaler-inom-vard-och-omsorg/

Fred
Kul att UNT idag uppmärksammade Rotarys och Föreningsrådets ideella projekt, som jag tills vidare projektledar, och som kommer att göra stor positiv nytta för många Uppsalabor och för Uppsala. Fredsveckan - i musikens tecken


2 kommentarer:

 1. Visst finns det en risk att debatten om privata initiativ inom vård-skola-omsorg mest blir en kamp om tolkningar och symbolvärden. Att slå vakt om privilegier och tolkningsföreträden.

  Där de privata kommer och stör. Visar på möjligheten att både göra verksamheterna bättre och billigare, hemska tanke. Inte genom att dra ner och försämra, utan bara tänka bättre, mer kreativt och annorlunda.

  Alla borde vi väl se initiativ och engagemang som något positivt. Möjlighet till förbättringar. Att vara rädd för vinster hos andra och blind för egna brister, det leder bara massmedia framåt. Inte samhället.

  Det behövs fler företag. mer vinster. Bättre idéer och många initiativ. Kasta goda skattepengar på felaktiga grunder bör vi låta bli. De vinster som gungat runt i media härrör sig mest från sammanslagningar och uppköp av rörelserna, inte av drifterna. Planekonomer varken ser eller förstår skillnaden som regel.

  SvaraRadera
 2. Delar mycket av det du skriver. Viktigt dock att vi som tror på konkurrens och mångfald ser till så att barnsjukdomar kopplade till konkurrensutsättningen av skattefinansierade tjänster botas! Annars får enfaldens förespråkare berättigat stöd av en majoritet av väljarna. Ingen av oss väljare vill att våra skattepengar ska användas dumt. En majoritet förstår att dumt ofta inkluderar offentliga monopol. Låt oss värna den majoriteten.

  SvaraRadera