lördag 13 april 2013

Tre S

Skatter, skolan och Slopad konkurrens
Igår publicerades en intressant artikel i DN av Nils Åsbrink, fd finansminister, där han bl a slår ett slag för ett nytt blockövergripande skattesystem. Mycket av det han skriver tycker jag är vettigt. Varför är skatten på arbete minst 25% högre för så kallade höginkomsttagare än vad skatten på kapitalvinster är? Visst är det väl bra om skattesystemet är enkelt även för alla som inte kan klara sig med en förenklad deklaration.
http://www.dn.se/debatt/allvarliga-felsteg-har-skapat-behov-av-en-skattereform

Skolan behöver definitivt förbättras. Idag är det en mycket bra debattartikel av en nationalekonom om skolan i DN. Inte minst hans förslag under punkten 5 om att vinstdrivande skolor måste bygga upp resultatutjämningsfonder.
http://www.dn.se/debatt/de-sju-viktigaste-atgarderna-for-att-losa-skolans-kris

Vänsterpartiet förnekar sig inte. De vill åter se ett statligt apoteksmonopol. Det är självklart en dålig väg framåt. Samtidigt är det viktigt att vi förbättrar regelverk runt konkurrensbegränsande verksamhet och den nödvändiga ständiga uppföljningen av att regelverken efterlevs. Monopol är aldrig positiva. Om de finns är de definitivt bättre i samhällsägd form än i privat form. Apotekets verksamhet kan garanterat drivas i konkurrens och då erbjuda bättre service och lägre kostnader. Det tar ett tag innan en ny reform sätter sig och jag tror att vi inom kort kommer att ha ett mycket bra rikstäckande system för läkemedelsdistibution.

Hållbart?
Redan idag anses det finnas över 500 stycken papperslösa i Uppsala kommun. Vad innebär det? Är det en hållbar utveckling? Vad tror du händer om allmän amnesti ständigt skulle göra dessa personers svåra situation betydligt bättre stöd?
http://www.unt.se/uppsala/hardare-tag-mot-papperslosa-2372996.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar