onsdag 10 april 2013

Livslångt arbete & landsbygd

Arbete ger frihet
Vårt välstånd är uppbyggt runt systemtänkandet att vi försörjs av andra fram till strax efter 20 års ålder, mellan 20-65 års ålder krävs att så många som möjligt arbetar och efter 65 lever vi på tidigare intjänade pengar eller på andras bidrag. Då vi lever allt längre och då allt för få mellan 20-65 arbetar måste något göras för att livscykelekvationen skall gå ihop i ett generellt välfärdssamhälle. Inget konstigt med det.

Antingen höjer vi pensionsåldern eller så måste vi, och det kommer säkert, höja olika avgifter för att finansiera framförallt livets sista fjärdedel. Dagens DN ledarsida är välskriven och beskriver kortfattat vad livscykelutmaningen handlar om (dvs att pengarna räcker inte till om vi fortsätter som nu). För mig är det återigen viktigt att arbetsmiljön då också anpassas för att det skall vara en realistisk väg framåt och inte bara politiskt snömos för att lasta över problemen på framtiden. Att tekniskt sätta en ny åldersgräns, som inte i praktiken leder till en högre faktisk pensionsålder, innebär bara ett sätt att försämra för kommande pensionärer (bortsett från de få som med dagens arbetsmiljö sannolikt fortsätter att arbeta till typ 75).

På lärlingssidan av livscykeln har vi särskilda upplägg. Varför inte särskilda upplägg även efter 65? Varför inte mentorsupplägg eller något liknande? För att en förlängd pensionsålder skall bli mer än en lek med matematik krävs mycket kreativitet/nytänkande. Kan det vara så att om vi kommer på hur vi kan lösa slutet av karriären med nya lönemodellstänkanden etc så kanske vi parallellt kan lösa den stora utmaningen med ungdomsarbetslöshet? Drottning Elisabeth och vår kung kan vara på tronen tills de dör. Så är det inte för de allra flesta äldre som är eller har varit kungar och drottningar inom sina områden. Om vi vill att de skall fortsätta att ge av sin energi och sina kunskaper måste vi utveckla en arbetsmiljö som möjliggör det både ur individens och arbetsgivarens perspektiv. Det är dags för politiken att ta jobbfrågorna på större allvar! Det krävs mycket nytänkande! Var finns idéerna? Arbete ger frihet eftersom det för de flesta ger ett ekonomiskt handlingsutrymme. Om framtidens pensionärer inte har ett ekonomiskt handlingsutrymme så blir 1/4 av livet, som vuxen, helt beroende av andras välvilja. Jag vill försörja mig själv!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/forst-en-rejal-alder

Populister som eventuellt tar bort viktiga röster
Som jag och landsbygdsministern skrev i UNT nyligen är det mycket positivt om fler än C på allvar bidrar till att landsbygden har livskraft. Det är mycket viktigt även för våra stadsbor. Jag hoppas verkligen inte att populistiska och väldigt snäva politiska krafter lyckas lura invånare att rösta på dem. Varje landsbygdsröst är viktig för att bidra till att hela Uppsala kommun och hela Sverige skall leva. En röst på ett parti som inte får någon röst i kommunfullmäktige är en bortkastad röst.

Tyvärr läser inte alla som röstar på om vad de olika partierna vill göra och vad de gjort. Om man gör det skulle de allra flesta som lever på landsbygden lägga sin röst på Centerpartiet eftersom C förstår livsförutsättningarna på landsbygden, ser landsbygdens utvecklingspotential men också att stadsborna är beroende av en levande landsbygd. Centerpartiet har en hållbar politik både för stadsdelsboende och på landsbygden. Det måste man ha om man ska vara trovärdig som politisk kraft.

Claes Littorin slår in öppna dörrar inom Centerpartiet. Littorin kanske inte har lärt sig att partier som har mindre än femtio procent av rösterna inte kan göra som de vill. Oavsett om människor på landsbygden gnäller eller ej är min enkla fråga till honom: Vilket annat svenskt riksdagsparti eller kommunfullmäktige parti i Uppsala har en bättre politik för att även landsbygden ska kunna utvecklas positivt? Svaret på den frågan är enkel! Varför röstar då inte alla på landsbygden på Centerpartiet? Det är en komplex fråga att svara på. Den får jag återkomma till närmare valet : ). Inga deltidsbrandsstationer läggs ner! Inga landsbygdsskolor läggs ner! Vi har nu ett landbygdsforum, tar fram en ny landbygdsutvecklingsplan, satsar på att stärka några av våra kransorter med närservice, satsar på de gröna näringarna etc. Varför tror du att landsbygdsbor väljer att rösta på något annat parti?
http://www.unt.se/debatt/agera-for-landsbygden-nu-2367757.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar