tisdag 9 april 2013

Stress, Thatcher & korruption

Hur sätter man gränser?
Jag har alltid gillat att göra mycket. Ibland för mycket. Just nu känns det som att jag har på tok för mycket på mitt bord vilket leder till att kroppen känner av negativ stress. Småbarnspappa, kommunalrådsuppdraget, många ordförandeskap, flera ideella styrelseuppdrag, bolagsavvecklingar, mentorskap, bostäder och två ideella projekt börjar kännas. Särskilt när jag börjar slarva med min fysiska träning. Särskilt de två ideella projekten, där ett är mycket stort, stressar mig mycket eftersom det hittills krävts många timmar varje dag för att ta sig till det läge projektet nu tagit sig. Alla uppdrag är fokuserade på Uppsalas positiva utveckling. Det är det uppdrag jag har och det är det jag fokuserar på. Helt klart är att jag nu måste minska på mina uppdrag för att inte min hälsa skall ta för mycket stryk. Ibland är det synd att vara en person som vill mycket.... Vet du att psykisk ohälsa är ett av våra största hälsoproblem idag? För mycket negativ stress leder till psykisk ohälsa. Positiv stress är t o m viktig.
http://www.av.se/teman/stress/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Strukturförändringar kräver tuffa tag
Alla med lite erfarenhet vet att nödvändiga förändringar, särskilt stora, kräver mycket tuffa tag för att de skall bli genomförda. De som är förändringsrädda och de som bara ser sig som förlorare när strukturomvandlingar måste genomföras är många och de kommer inte att ändra synsätt utan stark kamp. Oavsett vad man tyckte om Margret Thatcher så tog hon en nödvändig kamp för att vända Englands urusla utveckling. Englands konkurrenskraft var körd i botten och hennes stridslust och motståndskraft mot alla som smutskastade henne gjorde att hon kunde driva fram en ny samhällsmodell när den gamla hade nått vägs ände. Det kan ingen ta ifrån henne. Hon gjorde stor skillnad. Hon berörde alla. Hur många gör det?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/thatcher-begravs-nasta-vecka

Korruption måste alltid bekämpas
Det är viktigt att vi i kommunens kvalitetssäkringssystem inkluderar likabehandling och att vi får maximalt för våra skattepengar. För att bekämpa korruption tycker jag det är en utmärkt idé att göra offentliga verksamheters ekonomiska redovisningar offentliga. Då kan fler hjälpa till att försöka hitta konstiga avvikelser som kan visa sig vara kopplade till slöseri, korruption eller stöld. Jag tror att det är särskilt viktigt att följa upp offentliga verksamheter där politiker regelbundet är inne och direkt försöker styra förvaltningars löpande arbete och går förbi den chefsstruktur som finns. I Uppsala är väldigt många ledande tjänstemän inte skattebetalare i kommunen och då tror jag det är särskilt viktigt att skattebetalande politiker gör sitt yttersta för att säkra att våra pengar används klokt. Vad tycker du?
http://www.dn.se/debatt/svenskar-misstror-offentliga-tjanstemans-arlighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar