torsdag 11 april 2013

Behövs kommuner?

Till vilket pris?
Utan tvekan har många kommuner stora problem med att uppfylla sina lagkrav dvs alla de rättigheter som staten ger oss som medborgare och som kommunerna förväntas säkerställa. Dessa problem kommer att finnas kvar även efter att den nya kommunala ekonomiska utjämningsmodellen fått fullt genomslag. En utjämningsmodell som bl a innebär att Uppsalas redan ansträngda ekonomi försvagas med cirka 200 miljoner kronor varje år och att bl a avflyttningskommuner får del av dessa pengar.

Nu väcks åter frågan från rikspolitiker om det inte krävs en ny kommunreform för att skapa större kommuner som kan leva upp till sina åtaganden. Vad tycker du? Det kanske är nödvändigt med större kommuner men då tycker jag att vi också måste komma på hur vi ändå kan ge stadsdelar och bygder mer eget inflytande över sitt närområde. Hur högt får priset bli för att finansiera allt för små kommuner utan tillväxt? Hur kan man tro att det blir bättre om allt ekonomiskt beslutsfattande centraliseras till regioner och staten?
http://www.di.se/artiklar/2013/4/10/sveriges-svagaste-kommuner/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar