måndag 23 februari 2015

Världsbild

Sju miljarder tolkningar
Vem har rätt världsbild? Är det inte en självklarhet att alla jordens + 7 miljarder människor har en egen bild av och uppfattning om sin närmaste omgivning och världen i stort? Alla människor är unika, har olika kunskaper, olika erfarenheter, olika tro och olika livsambitioner. Så är det och det tycker jag är fantastiskt kul och intressant. Men i takt med att allt fler av världens människor får tillgång till Internets enorma utbud finns en risk för att vi faktiskt blir mindre öppna för oliktänkande och mer inskränkta än tidigare. Kan det vara så? Så kan det vara.


På Agenda (SVT) igår kunde vi ta del av ett reportage om hur allt fler radikaliseras och att allt fler unga helt slutar att ta del av "gammelmedia". Fler och fler skapar sina egna informationsuniversum. Och allt för ofta väljer många endast kanaler som förstärker det de redan har som stark livsuppfattning. I förlängningen leder det mot mindre tolerans och allt mer begränsad förståelse för de som faktiskt tycker annorlunda. Och oavsett vad du tycker så finns gott om människor som tycker annorlunda. Just på grund av att vi har olika ryggsäckar med kunskap, erfarenheter osv.


Tidigare i livet var jag med och grundade en global Community på Internet som möjliggjorde för människor att just bygga upp sina egna informationsuniversum. Eftersom jag hade full tillgång till vad som hände på sajten, som hade relativt många användare företrädesvis i den Anglosaxiska världen, såg jag tydligt att många just byggde mycket nischade grupper av sajter som de byggde upp sitt referensbibliotek ifrån. Helt klart är att vi lever i en informationsålder som är mycket annorlunda mot den människan tidigare levt i. Den nya tiden kommer att ha stor påverkan på hur våra samhällen utvecklas och demokratin som vi känner den idag kommer garanterat att påverkas. Ur mitt perspektiv är det fantastiskt att vi nu har alla dessa olika kanaler att engagera oss på och lära oss ifrån. Samtidigt tycker jag att gammelmedia fyller och fyllde en allmänbildande roll som många inte längre tar del av. Vad tror du att detta leder mot? En bra utgångspunkt i alla möten med medmänniskor är att vi alla ser på samma sak på skilda sätt. Det är därför vi respektfullt behöver tala mer med varandra istället för om varandra. Världen blir fredligare då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar