måndag 9 februari 2015

Ny ekonomisk ordning

Naturresurser
Råvaror, mark, arbetskraft och kapital har länge värderats i vår ekonomi. Utbud och efterfrågan har styrt priserna på de begränsade resurserna. Och till viss del tillgången på de resurser som behövs för att jordens marknadsekonomier ska rulla framåt. Men naturen, som utan tvekan är avgörande för det mesta har tagits för given och ren luft, rent vatten, den biologiska mångfalden, jordar som går att odla, bin som kan pollinera etc har tagits för självklara och utan ett formellt värde i våra ekonomier. Det är självklart en omöjlig väg framåt. Särskilt i ljuset av att vi på drygt 50 år blivit 200% fler människor på jorden. Från 2 miljarder till över 7 miljarder människor idag. Naturens alla delar måste börja värderas och värderas högt. Tänk dig själv en framtidsbild där Uppsalas vatten är otjänligt, luften går inte att andas och marken är obrukbar. Vilket värde har Uppsalas fastigheter etc då?

I USA har bankerna börjat göra pengar på att sälja olika certifikat som ska kompensera rovdrift på våra naturtillgångar, inklusive den biologiska mångfalden. Det är en väg framåt. På många sätt måste respekten för våra positiva miljövärden markant förbättras. Idag gör Anders Wijkman ett intressant skatteutspel. Han föreslår att priset på arbete och skatten på arbete sänks och att det istället införs olika miljöskatter. Jag tycker tanken är mycket intressant. Om vi vill lämna en fungerande jord till kommande generationer. Och det vill vi väl? Det finns + och - med det flesta. Men borde det inte vara en självklarhet att vi driver en politik som gör skadliga och dumma saker dyrare? Som t ex tobak, alkohol, socker och försvaret av rent vatten, ren luft osv?  När ekosystemtjänster blir en självklar del av våra ekonomiska modeller, då kan vi på allvar börja vårda vår jord och all dess fantastiska innehåll betydligt bättre än idag.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/wijkman-vill-ha-gron-skattevaxling_4318129.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar