fredag 6 februari 2015

Uppfostran & kvotering

Det ska böjas i tid
Det sägs att det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Så kanske det är. Igår efter att jag tränat tog jag mig tid att också basta en stund. Jag sätter mig alltid högst upp om det finns plats. Vi var fyra personer i bastun. Den var rätt varm. En av männen på andra raden nedifrån ställer sig upp, tar vattenhinken, och slänger vattnet på värmeaggregatet. Sedan sätter han sig återigen på sin plats. Du som bastat vet att det under en period blir väldigt varmt när man slänger vatten på aggregatet på det sättet. Idiot! Självklart en mycket respektlös handling mot oss andra tre i bastun. Varför gör man så?


Militanta veganer, Nynazister, kriminella och allmänt stökiga människor finns. Varför blir det så? Självklart gör vi människor egna livsval men hur stor skuld har vi som föräldrar när våra barn inte tycks lära sig normal hyfs och medmänsklig respekt? För mig var det en självklarhet att ställa sig upp och erbjuda en sittplats på bussen om det var fullt och en äldre person tvingades stå. För mig var och är det en självklarhet att man frågar om det är ok att kasta vatten på ett aggregat innan man eventuellt gör det. För mig är det en självklarhet att hålla upp dörren för dem som kommer efter mig när jag öppnat en dörr o s v. Brister många av oss föräldrar i vårt uppdrag att uppfostra våra barn att bli bra medmänniskor? Hur ändrar man på det? Eller är det inte viktigt?


Kompetens och prestationsförmåga
Vid flera tillfällen har jag varit tydlig med att jag inte gillar kvotering. Jag förstår det enkla greppet med kvotering men det är i grunden helt fel väg framåt. Rätt väg framåt måste alltid vara att kompetens och prestationsförmåga ska avgöra vilka som konkurrerar om olika uppdrag. Meritokrati helt enkelt utan begränsningar kopplade till kön, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religiös uppfattning. Kvoteringsvägen är dum och den kommer att leda mot fler problem än förbättringar. Fokus ska istället läggas på att tydligt följa upp att det verkligen är de mest kompetenta och de med bäst prestationsförmåga som tävlar om uppdragen. Att ingen rensas bort på grund av t ex kön eller etnicitet. Men att gå kvoteringsvägen måste om den vägen ska vara trovärdig innebära att vi ska börja kvotera in människor från alla varianter av grupperingar bara p g a att de särskiljer sig och på ett eller annat sätt anser sig diskriminerade. I bifogad artikel är det några invandrare som vill att vi ska kvotera in invandrare på ledande befattningar. De som vill ha kvotering måste vara konsekventa och då är det rimligt att de i dagsläget ska tycka att t ex kvinnor, Iranier, Somalier, Irakier, homosexuella o s v ska kvoteras in i förhållande till sin del av den totala populationen...... Dumt, dumt och dumt! Om de mest lämpliga har somaliskt ursprung, är kvinnor och dessutom är troende buddister (sannolikt inte så många somalier som är det) då är det väl de som ska få uppdragen och inga andra eller? Meritokrati! Vi måste ha fokus på huvudsakerna och inte bisakerna. Kunskap, kompetens och prestationsförmåga är det viktigaste. Allt annat är underordnat.
http://www.unt.se/asikt/debatt/det-handlar-om-makt-3577352.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar