torsdag 19 februari 2015

Uppfostran

Fokus på det gemensamma
Är föräldrarna ansvariga för uppfostran av sina barn? Självklart om du frågar mig. Tveksamt om vänstermänniskor tycker att föräldrar har något ansvar alls för barnens uppfostran. Alla ska ju formas lika och då är förskolor och skolor perfekta verktyg i vänsterns ambitioner. Som tur är har vi i Sverige tidigare hindrat vänstern från något särskilt inflytande över samhällsutvecklingen. Men så är det tyvärr inte längre och det är mycket oroande. På område efter område tillåts de av MP och S att påverka den politiska dagordningen. Våra barns framtid är i fara!
http://www.dn.se/ekonomi/internationella-medier-svensk-uppfostran-skapar-snorungar/


Vänsterns framgångar är redan tyvärr mycket tydliga även i Uppsala. I Uppsala är dom t o m med i kommunens majoritetsgäng. I en rasande fart kommunaliserar Uppsalas vänstermajoritet med V, MP och S verksamhet efter verksamhet. Och kommunaliseringen sker också utan tydliga överenskommelser om vilka villkor som ska gälla mellan beställande del av kommunen och den utförande. Det är självklart en idiotisk väg framåt om man värnar skattebetalarnas bästa och om man vill driva kvalitetsarbetet positivt framåt. Ett effektivt kvalitetsarbete är bara möjligt om det finns konkurrens bland utförare av samhällsfinansierade tjänster. Och det gäller även förskoleverksamhet. Och förskoleverksamhet ska ha tydliga grundkrav på sig men ska ett krav vara att det ska finnas kopplingar till hela världen i varje förskola så som bifogat nyhetsinslag indikerar? Det blir ju helt orimligt och kostnadsdrivande som jag ser det. Förskolorna och andra offentliga institutioner ska löpande jobba med en gemensam värdegrund. Och självklart är det toppen om, som de gör på min dotters förskola, det pedagogiska arbetet inkluderar att barnen får lära sig om de länder som förskolebarnen har anknytning till. Men det gemensamma ska stå i fokus och det är en gemensam värdegrund och den svenska flaggan som i min värld är symbolen för de värderingarna. Vad tycker du?
http://www.svtplay.se/video/2688966/svt-uppland/svt-uppland-18-2-19-15

Läste också i DagensSamhälle att allt fler vänsterkommuner nu ska starta egna byggbolag!!! Det är ju helt galet! Det kommer ju bli ett ekonomiskt äventyr som kommer att stå de berörda kommuninvånarna dyrt. Trots att svenska folket inte valt en vänsterregering har vi en kraftig vänstersväng i Sverige. Det är mycket oroande.
P.S I nyhetsinslaget finner du även information om kampen för att vi ska behandla våra äldre och funktionshindrade respektfullt. Är det rimligt att planera nedläggningar och flytt av människor som är mycket gamla och funktionshindrade (och inte dementa) så att de inom loppet av några år ska tvingas flytta två gånger. Och de fick budskapet om att de tvingas flytta i slutet av januari och den första flytten ska verkställas i april i år. Dåligt! Mycket dålig planering och respektlöst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar