måndag 16 februari 2015

Rättskämpar och folkgrupper

Gemensam nämnare
I alla tider har vi människor varit mer eller mindre kopplade till andra människor i olika former av grupper. Så är det även idag när vi är över 7 miljarder människor på vår jord. Vad är en folkgrupp?
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
Det är inte konstigt att många förknippar delar av sin identitet till den folkgrupp man råkar vara född in i. Eller att en som gillar fotbollslaget Barcelona eller Sirius gör det till en del av sin identitet. Är det något problem med denna gamla ordning? Inte som jag ser det om gruppen inte anser sig vara finare än andra grupper. För om en grupp anser sig finare än andra så har de knappast en grundläggande människosyn som bygger på alla människors lika värde.

Sverige blir ett allt mer multikulturellt land med människor från jordens alla hörn, med olika etnicitet och religiösa kopplingar. Under förutsättningen att det svenska samhället tydligt jobbar med att försvara och utveckla en gemensam värdegrund så är det en stor tillgång för oss som lever och älskar det som kallas Sverige. Men om vi inte försvarar och ständigt jobbar med en gemensam värdegrund, som aldrig får tas för given, då går vi mot stora sociala problem. Under morgonen satt bl a ministern Ygeman och talade om de avskyvärda dåden i Köpenhamn. Bl a uttryckte han att vi inte önskar en Mellanösternkonflikt även i Sverige. För att undvika det måste alla som blir en del av vårt samhälle introduceras i vår värdegrund och vi måste våga tala om skillnaderna mellan t ex det Somaliska samhället och det svenska. Värdegrundsarbetet behövs i skolor och på arbetsplatser. Bl a så tror jag vårt mångkulturella samhälle blir en stor tillgång istället för en källa till stora konflikter. Så jobbar t ex de allra flesta globala företag och en kommun och ett land har mycket att lära av näringslivet. Hur kan det vara svårt att förstå? Sverige är en geografisk yta med en värdegrund som bl a finns att förstå i Sveriges rikes lagar. Vi behöver förenkla värdegrunden så att den blir greppbar för alla. Det går! Det är viktigt. Den som ställer upp på vår gemensamma värdegrund och bor i Sverige är väl då svensk, eller? Håller du med?
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Värdegrund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar