fredag 20 februari 2015

Krigsförklaring

Betraktarens ögon
Du ser ditt närsamhälle, jag ser mitt. Du ser Sveriges utmaningar på ditt sätt utifrån dina kunskaper, erfarenheter och din tro. Jag ser på samma saker på mitt sätt eftersom jag har helt andra referensramar än du. Men vem ser rätt saker? Vem är bäst på att se en verklighet som är så nära verkligheten som möjligt? Och finns verkligheten? Jorden består rimligen av över sju miljarder olika människors verklighet. Eller tror du att det är på något annat sätt?Helt klart är att jag och Ulrik Wärnsberg (ledande sosse i Uppsala) ser på Uppsalas verklighet på olika sätt. Wärnsberg sågar den nämnd han själv suttit i ledningen för under många år längs fotknölarna. Han menar att Alliansens arbetsmarknadspolitik nationellt och lokalt totalt misslyckats och metoderna vi valt anses vara uttryck för en felaktig människosyn och verkningslösa. Jag håller med om att vi allt för sent fick igång kommunens nödvändiga rationaliserings och effektiviseringsprogram. Så ekonomin har inte varit tillräckligt god. Men vi fick igång förbättringsprojekten och bara inom Gatu- och samhällsmiljönämnden har vi gjort avskrivningar på över 100 miljoner som borde ha tagits tidigare! D v s stora engångskostnader och inte endast stora engångsintäkter. Men det mest anmärkningsvärda är att Wärnsberg inte tycks ha uppfattat den "verklighet" bl a Sverige levt i sedan finanskraschen 2008. Och trots denna krasch och dess kraftiga effekter har Sverige stått relativt starkt jämfört med nästan alla andra länder. Det är en stor prestation.Wärnsberg tycker att staten ska ta sitt ansvar och inte låta kommunerna försöka kompensera oduglig arbetsmarknadspolitik på riksnivå. Det kan man tycka MEN när den är oduglig ska vi i kommunerna bara acceptera det? Som kommunal folkrepresentant jobbar jag för att alla Uppsalabor ska få det bättre. När staten, eller andra, inte gör det de förväntas göra bra så får vi pragmatiker ta tag i problemen och lösa dem i alla fall. Och eftersom staten är urdålig på att sköta sitt arbetsmarknadsansvar driver också Centerpartiet reformkrav som bl a Socialdemokraterna vägrar stötta. T ex stora reformer av Arbetsförmedlingen. I Wärnsbergs verklighetsuppfattning tycks också fakta som en fortsatt kraftig urbanisering och ett för Sveriges befolkningsunderlag stort flyktingmottagande de senaste fem åren inte vägas in i analysen. Hur hade t ex arbetslöshetsstatistiken sett ut om vi inte haft så många flykting och anhöriginvandrade? Menar Wärnsberg att migrationspolitiken som förts har varit dålig?Wärnsberg tycks vilja avskaffa välfärdsjobben/invånartjänsten. Det är en dum väg att gå. En mycket dum väg. Visst måste kommunen bli mycket bättre på att arbeta med berörda människor och processerna runt uppdragen men att avskaffa dessa uppdrag kommer kraftigt att socialt försvaga Uppsala. Invånartjänst är sannolikt det viktigaste sociala upplägg vi har. Att hota med att lägga ner det viktiga arbete som ändå startats är en "krigsförklaring"! Och sin vana trogen nämner inte Wärnsberg näringslivet. Utan ett starkt näringsliv inget generellt högt välstånd!
http://www.unt.se/asikt/debatt/arbetslinjen-ar-slut-3604390.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar