onsdag 18 februari 2015

Rättigheter och skyldigheter

Försvar av den generella välfärden
Cameron, Storbritanniens premiärminister, vill utreda möjligheten att minska ersättningarna till sjuka som vägrar rehabiliteringsbehandlingar. Det är bra att ledande västpolitiker, i länder med generella välfärdssystem, tar ansvar och försöker försvara den generella välfärden. Den kan aldrig tas för given. 
Vårt generella välfärdssystem kan bara försvaras och utvecklas om rättigheter matchas mot skyldigheter. Att bry sig om sina medmänniskor handlar inte heller om att man är en "bra" människa om man betalar sig fri från grundproblemen. Att bry sig om sina medmänniskor handlar också om att ställa rimliga krav. Om jag förstått rätt vill premiärminister Cameron att rättigheter till t ex försörjningsbidrag eller sjukersättning på grund av alkoholism, drogmissbruk och/eller kraftig övervikt också ska kopplas till skyldigheter att ta del av rehabiliterande behandlingar. Om man vägrar behandling föreslås det ekonomiska samhällsstödet minska. Det är väl en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter? Den balansen försöker vi redan idag att tillämpa i Sverige. Alliansregeringen tog ett aktivt ansvar för att fler möjliga invånare ska bli självförsörjande. Därför infördes bl a krav på försäkringskassan att stötta människor tillbaks till arbetslivet istället för att de permanent blir sjukskrivna. Alla som bryr sig om hur vårt generella välfärdssystem fungerar oroas av att allt färre försörjer allt fler. Det blir svårt att försvara den generella välfärden om den utvecklingen fortsätter! Återigen, rättigheter måste matchas mot rimliga skyldigheter. Och människor ska hjälpas tillbaka till friska liv om så är möjligt, inte livstidsförpassas till försäkrings och försörjningsbidragsbehov.

Årliga kostnadsuppskattningar, exklusive narkotikaberoendet
Alkoholkonsumtionen uppskattas årligen kosta det svenska samhället (vilket stöds av flera Europeiska studier) mellan 45 – 55 miljarder kronor. Missbruksutredningen släppte år 2008  en rapport som angav den årliga kostnaden till 49 miljarder Kronor.

Rökningen uppskattas årligen kosta det svenska samhället (Statens folkhälsoinstitut 2010) över 30 miljarder kronor. En rökare har i genomsnitt 8 fler sjukdagar än en icke-rökare. Cirka 6600 dör och 
100.000-tals skadas varje år, i Sverige.

Övervikt och fetma uppskattas årligen kosta det svenska samhället över 35 miljarder kronor.
Enligt en nyligen genomförd studie av McKinsey Globalinstitute är samhällets globala kostnader för övervikt och fetma lika stor som för rökning eller världens väpnade konflikter!!

Fetmaexperten Claude Marcus, Karolinska institutet, har fått nog och kräver skatt på läsk och godis. Han vill att ansvarstagande politiker ska sätta punktskatter på livsmedel som är farliga för oss. Han lyfter fram Finland och Frankrike som föredömen där läsken skattas hårdare.  I BerkleyKalifornien, beslutade nyligen deras politiker med stor majoritet att införa en kraftig extra skatt på läsk.

På tio år har andelen feta ökat från 11% till 14%, enligt nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten. Fortsätter denna negativa utvecklig kommer det att få allvarliga konsekvenser för hela Sverige!
+ diabetes 
+ cancer 
hjärt och kärlsjukdomar 
+ högt blodtryck 
+ mycket annat 

Många människor dör alldeles för tidigt och helt i onödan!! Vi måste bry oss! Jag vill att vi minskar skillnaderna i hälsa!

Bl a tycker jag att följande ska bli självklarheter;
- Stötta idrotts och naturföreningar bättre då det uppmuntrar fysiska aktiviteter och social samvaro
- Mer obligatorisk gynnastikundervisning i skolan
- Hälsocoacher kopplade till våra skolor
- Bättre uppmuntra positiva livsval
- Erbjuda behandlingar som hjälper människor mot friskare liv
- Införa punktskatt på socker och konstgjorda sockerlösningar som ökar människors upplevda matbehov
- Villkora delar av ekonomiskt bistånd till dem som bedöms kunna rehabiliteras till att de också deltar i behandlingar som de erbjuds
- Erbjud behandlingar som hjälper människor mot friskare liv2 kommentarer:

  1. Gratulerar till uppmärksamheten! Även om jag själv tycker att vi ska lägga ner alla bidrag till alla ;)

    Livet är allt intressant när du tar upp de dystra ekonomiska utsikterna som vi, Europa och USA har bryr sig ingen. Men! Om det ställs en liten fråga om krav på bidrag. Då ryker riksmedia in.

    SvaraRadera
  2. Ja, visst är det lite tragiskt😪. Men det är bara att inse att vi lever i en värld där missvisande rubriker och ingresser ska locka oss till just deras "nyhet" och antalet människor med djupa kunskaper, erfarenheter och intresse för de stora komplexa frågorna är begränsat. Många orkar inte bry sig om de stora utmaningarna helt enkelt. Med cykelställsplaceringar, färgen på VM truppers dräkter eller enskilda krav på oss invånare det är "enkelt" att tycka om. Vilken kung använde "Ur led är tiden"?

    SvaraRadera