måndag 2 februari 2015

Skattechocker och lånestrejk

Fördelningspolitik
Vad är "rättvist"? Vem är vinnare och vem är förlorare kopplat till olika förslag som politiken ständigt tar ställning till? Och hur mycket kan ett litet land påverka sin egen utveckling i dagens globala ekonomi?


I en växande ekonomi kan teoretiskt sett alla bli vinnare. I en stagnerad eller t o m krympande ekonomi bits hästarna för att inte bli den som får mindre eller helt bli utan. Fördelningspolitik är nödvändig om man är positiv till ett generellt välståndssamhälle där det finns en lägsta levnadsnivå för alla som inte är bedrövlig. En lägsta levnadsnivå för alla som är låg men möjlig att leva på är också bra för att de ekonomiska hjulen ska snurra och för att den sociala hållbarheten ska försvaras. En låginkomsttagare tenderar att konsumera varje ny krona och i det samhälle vi lever i anses konsumtion i olika former vara väldigt viktigt. Att Obama nu vill chockbeskatta de amerikanska företagsjättarna är inte förvånande. Något måste även USAs regering göra för att hantera den amerikanska statens ekonomiska situation. Men vad händer om han lyckas? Och är det möjligt för honom att lyckas med denna skattechock, oavsett om man anser att den kan vara rimlig eller ej, när både Senaten och kongressen kontrolleras av Republikaner?
http://www.di.se/artiklar/2015/2/2/obama-skattechockar-utlandsvinster/


Finansiella systemets hållbarhet
Lehman Brotherkraschen 2008 skadade allvarligt förtroendet inom finansvärlden. Ingen vill vara svarte Petter och systemet bygger till stor del på att gjorda överenskommelser följs. Även om de blir dyra för en och annan som t ex spekulerat fel eller levt väldigt mycket över sin intjänings eller balansräkningsförmåga. Grekerna har nu valt en ny regering som fått makten med en retorik som säger att man ska skita i att man tidigare fått nya lån under förutsättning att man gör mer rätt för sig och vidtar åtgärder som gör att de inte fortsätter att leva över sin prestationsförmåga eller på sparade medel. Och nu börjar även politiska krafter i Spanien följa detta vinnande... politiska budskap. Håll i hatten! Om både greker och spanjorer ensidigt tror att de kan 1) låta bli att göra rätt för sig 2) få kraftiga låneavskrivningar och 3) fortsätter att leva över sin förmåga, då är jag säker på att Euron gjort sitt. Jag känner mig helt säker på att tyskarna inte är beredda att betala för att andra inte anpassar sin ekonomi efter sin egen förmåga. Vad tror du händer?
http://www.di.se/artiklar/2015/2/2/nu-vill-aven-spanien-omstrukturera-statsskulden/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar