torsdag 29 maj 2014

Nya välfärdsmotorer

Jobb! Jobb! Jobb! I näringslivet!
Sveriges och vi svenskar som bryr oss om att ett generellt välstånd ska erbjudas även i vår del av världen även i framtiden måste öka tempot. Volvo, SAAB, Astra, Pharmacia, Ericsson, SCA, Kinnevik och liknande tidigare i Sverige jobbintensiva näringar måste ersättas med nya företag som anställer både kvalificerad och okvalificerad personal i Sverige. Den omställningen går för sakta och den måste ledas! Jag delar inte, och har aldrig delat, åsikt med dem som anser att marknaden alltid löser saker själv och med fördel utan politisk inblandning. Jag menar att det måste finnas en politisk vision och vilja för att det möjliga ur ett strukturellt perspektiv ska bli möjligt. Jag tycker det är märkligt att det är så svårt för vissa att förstå. Antar att det beror på vår individuella förmåga att tänka i systemtermer. Eller ideologiska låsningar istället för pragmatiskt utvecklingsarbete. Politiken ska vilja något. Och politiken kan genom sin vilja förstärka de krafter som finns på marknaden för att hela samhället ska tjäna på att nya varianter av Ericsson och Volvo skapas i Uppsala och i övriga Sverige.

Nu ska jag till Fyrishov och Birdie! I Uppsala satsar vi stort på spelindustrin. Jag har inte längre några direkta intressen i den industrin men jag känner den väl. Uppsala har alla chanser att bli ett spelutvecklingskluster i världsklass. När vi lyckas få det erkännandet kommer Uppsala och Sverige att få mycket stora fördelar av det. Jag lägger mycket av min tid som folkrepresentant på att peppa företagare, nätverka och matcha företagare och matcha individer av många skäl för att kommunens branschsatsningar som jag leder ska bli framgångsrika. Vi är på god väg! Jag tänker inte vila. Uppsala kan bidra till att nya samhällsbärande företag inom IT, hälso och miljöteknikområdet utvecklas framgångsrikt. Hårt arbete krävs för framgång! Vi jobbar hårt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar