torsdag 15 maj 2014

Dödgrävare

Har vi råd att inte förändras?
På Ackis (världsledande sjukvård inom vissa områden) har det gjorts försök efter försök att modernisera och effektivisera sjukhusets verksamhet. Trögheten och konservatismen har varit omfattande och frågar du mig så har tidigare skattemiljoner till bl a McKinsey, världsledande ledningskonsultbolag, varit onödiga kostnader. Förbättringspotentialen är fortsatt stor. Förbättringsbehovet är också nödvändigt eftersom vi blir allt fler äldre och därmed allt fler i behov av omsorg och sjukvård.

Alternativet till smartare drift av verksamheten är höjda skatter i ett land som redan har världens högst beskattade invånare trots de senaste årens jobbskatteavdrag! Eftersom Uppsala läns landsting också beslutat att bygga om sjukhusen till enkelsalar för våra sjuka krävs garanterat effektivare arbetssätt för att inte ineffektiviteten ska öka samtidigt som den hårda beskattningen av invånarna förstärks.

I ljuset av denna nödvändiga förändring vill jag åter beklaga att landstingets politiker och Ackis tjänstemän samt småsinta läkare inte lyckats hitta en kompromiss med Uppsala cancer clinic! Uppsala och Sverige behöver nytänkande och alternativa sätt att lösa problem. Alternativ kreativitet och utveckling kräver mångfald. Jag hoppas stiftelseformen vid liknande satsningar blir en verklighet. Då slipper vi i vart fall oskäliga vinstdebatter. I Lund har Kamprad sponsrat en större sjukvårdsverksamhet. Synd att inte Diös hann skapa en stiftelse med fokus på Uppsalas utveckling, då hade sannolikt kommunen haft en finansiellt stark aktör som kunnat driva liknande hälsoorienterade stiftelser.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/privatisering-inte-alltid-ratt-losning-3123867.aspx
http://www.unt.se/debatt/insandare/det-handlar-om-manniskoliv-3121941.aspx

Vem bestämmer?
Jag förstår att det finns stordriftsproblematik etc kopplad till specialistsjukvård. Uppsala och Sverige har väldigt få invånare jämfört med många andra platser på jorden. Då kan man inte skapa för små verksamheter om kundunderlaget är för litet och de fasta kostnaderna i utrustning och personal är väldigt höga. Enkel ekonomi. MEN i UCCs fall är jag säker på att en bra lösning skulle kunna ha nåtts om inte rädsla och prestige fått råda. När jag läser några Folkpartiartiklar som beklagar det som hänt kan jag inte låta bli att undra 1) är inte FP med och styr Uppsala läns landsting? 2) har FP i landstinget reserverat sig mot det som UCC utsatts för? 3) är det tjänstemännen som styr Ackis? Precis som kopplat till den mycket statligt styrda skolan hörs också FP krav om ytterligare centralisering. Man kan lätt tro att många FP tycks tycka att Sveriges delar bäst styrs helt från en organisation med huvudkontor i Stockholm. Det tror inte jag. Sorgligt och beklagligt! Människoliv offras och Uppsala förlorar sannolikt två mycket flitiga, duktiga och populära invånare.
http://www.unt.se/asikt/debatt/vi-ville-men-kunde-inte-3150807.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/avskaffa-landstingen-3152439.aspx

P.S tror inte C i landstinget heller reserverat sig men de väljer i vart fall inte att låtsas som att inget alternativ fanns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar