söndag 11 maj 2014

Högt pris

Rättvisa viktigare än jämlikhet
I dagens UNT kan vi ta del av en kinesisk undervisningsexperts synpunkter på den svenska skolan. Det finns all anledning att lyssna noga eftersom kineserna sedan mycket länge, typ då människor i Sverige levde i grottor, har varit mycket medvetna om utbildningens centrala roll för en positiv samhällsutveckling och då lärande har en central kulturell roll för de allra flesta kineser. En av de tre vise männen, livsfilosofiska symboler, representerar det livslånga lärandet. Professor Lu Ziwen säger bl a "Rättvisa är viktigare än jämlikhet. Om ett barn kämpar hårdare, varför ska han hållas tillbaka på andras nivå?". För att koppla hans inställning till några av mina tidigare inlägg i skoldebatten anser han att kulturen ska fokusera på att nå det bästa möjliga inte att anpassa sig mot något sämre. "Race to the top and not a race to the bottom". Om inte Sverige kan stötta de mest motiverade och kunniga krafterna, som förhoppningsvis känner en stark koppling till Sverige, vilka ska då betala för att vi ska ha råd att ge våra svaga bästa möjliga stöd genom livet?

Rätt till heltid
Både Socialdemokrater och Moderater är ute och lovar rätt till heltid inom den offentliga sektorn. Lätt att förstå röstfisket då det låter positivt för alla som enbart får deltidstjänster men som önskar mer. Men vem ska betala för merkostnaden? Är det Socialdemokraternas vilja att all omsorg och vård ska privatiseras? Hur ska offentliga verksamheter kunna konkurrera med privata alternativ om de tvingas till en ordning som mycket sannolikt blir kostnadsdrivande? Jag tycker det är oansvarigt att för att locka röster driva förslag som har kraftig påverkan på finansiering och konkurrensen inom offentligt finansierad verksamhet. Som med allt annat måste olika intressen balanseras mot varandra. Om man tycker att det är ok att offentliga verksamheter ska få driva t ex barnomsorg, hemtjänst och  hem för kraftigt funktionsnedsatta måste liknande verksamheter klara att vara konkurrenskraftiga när offentliga upphandlingar avgörs på pris om övriga skall krav är uppfyllda. Eller avser Socialdemokrater och Moderater att tvinga en av arbetsmarknadens parter att tillämpa heltid åt all berörd personal? Var kritisk när du röstar! De som lovar "guld och gröna skogar" måste också tvingas förklara hur de avser att finansiera sitt valfläsk! Eller vara tydlig med att de helt vill privatisera allt monopolisera en verksamhet.
http://www.dn.se/valet-2014/socialdemokraterna-vill-se-heltid-som-norm/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar