fredag 23 maj 2014

Galna

Europa är minerad mark
Vi har många och stora strukturella problem inom Europa. Tyvärr är det så. Det syns tydligt nästan överallt förutom i Norge och Sverige som hittills klarat sig relativt bra efter den finansiella härdsmältan 2008 som är långt ifrån över. Vilka skapade den härdsmältan? Vilka får återigen upprörande bonusar tack vare oansvarig utlåning?

Vi lever i brytpunkten från industrisamhället till informations och tjänstesamhället. Vi lever i en tid där "go west" inte gäller längre utan det är "go East" som skapar fler möjligheter. Brytpunkter är alltid oroliga tider. Jag önskar att fler politiker och partier samlat insåg var vi är och vad som krävs för att försvara vårt välstånd. Vårt välstånd är kraftigt hotat om vi inte reformerar vårt samhälle mycket. Och fort.

Du behöver bara titta över Östersjön för att se hur sårbara våra samhällen är om vi inte är mer kloka än kortsiktigt giriga. Våra finska kompisar har det allt jobbigare. NOKIAs fall och oroligheterna kopplade till den ryska björnens ageranden sätter en stor negativ press på Finland. Ett land som trots minimal invandring ändå har ett stort nationalistiskt parti. Och nu ett Spanien där ledande politiker på allvar vill införa förbud mot att tala illa om regeringen och statsanställda! Det är ju helt sjukt! Europa mår dåligt. Mycket dåligt. Det viktigaste nu måste vara att hitta former för att bevara EUs grund d v s försvara freden i vårt närområde.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/spanien-utarmar-rattsstaten_3588708.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar