måndag 12 maj 2014

Lata lögnare

Finns inga enkla vägar till framgång
Vi lever i brytpunktstider. Det brukar också vara farliga tider eftersom gamla maktstrukturer brukar falla och det är oklart vilka nya krafter som tar ledarpinnen. Precis som det är nu uppstår ofta oroligheter och allt större sociala klyftor i dessa historiens brytpunkter tills nya fungerande (tidsenliga) system skapats. För att nå till ett nytt mer stabilt läge krävs mod och ledarskap. Det krävs reformer som just möter en ny verklighet. Tills de reformerna kommer blir Europa allt bräckligare och risken för väpnade konflikter i vårt närområde ökar. Vi lever i informations- och tjänstesamhällets tid! Fatta det och reformera våra ekonomier utifrån det tack!

Inom EU är ett av flera nödvändiga reformarbeten att lokalt kunna skatta t ex globala extremt lönsamma företag som Google. Bara den skattefrågan visar att ett EU samarbete är nödvändigt om EUropaparlamentarikerna företräder folkets intressen och reglerar för liknande beskattningsrätt i vår nya tid. Inget enskilt EU land kan klara av den matchen mot t ex ett bolag som Google. Enbart denna fråga visar också hur fel ute vänstern och nationalisterna är när de propagerar för utträde ur EU. Vi måste vara med i EU men EU ska ha en tydlig och begränsad agenda. Därutöver ska EUs olikheter ses som något positivt och konkurrenskraftigt och inte som något problematiskt. EU måste också sätta ner foten och bestämma ETT språk som alla ska lära sig inom Unionen. Varför inte svenska?

Latas opportunism 
Hörde på radion att en forskare från Lund är i Uppsala. Vill minnas att han heter Roland Paulsen. Han forskar om arbetstider och talade om vilken enorm produktivitetsvinst teknikutvecklingen skapat sedan 70-talet men att fördelningen av förädlingsvärdet kraftigt fördelas mer ojämlikt i t ex Sverige. Han tyckte att teknikvinsterna med fördel kunde omfördelas till mindre arbetstid per anställd. Han verkade på fullt allvar tycka att 2 timmar per dag skulle räcka. Jag blir upprörd av att höra naiva personer som denna forskare tala. Jag blir upprörd av att höra FI, Vänsterns och MPs välståndsfientliga politiska budskap. Det är löjligt att tro att Uppsala och Sverige kan bygga upp en isolerad ekonomi som skulle kunna byggas upp med en så kraftig omfördelning av resurser att anställda endast skulle behöva jobba 6 timmar eller mindre per dag. Det är dessutom orättvist om det mot förmodan skulle testas då det skulle innebära att alla duktiga och hårt arbetande skulle behöva jobba massor men de ekonomiska incitamenten för att göra det skulle helt försvinna. Vi lever inte isolerat i Sverige! Vi har allt fler äldre med funktionshinder som behöver omfattande omsorg och vård. Vi slåss allt mer om begränsade råvaror på vår jord. I Sverige behöver vi jobba mer och inte mindre genom att fler jobbar och att vi jobbar så länge vi kan. I ett flitigt Sverige med reformer som passar informations och tjänstesamhället kan Sverige förbli generellt rikt. Utan fliten och kreativiteten är vår mycket höga standard snart historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar