lördag 31 maj 2014

Mittenfiasko

Vad är en mittenväljare?
Är en mittenväljare en lagom väljare. En väljare som kompromissat med sig själv och som därför landat i mitten? Frågan är viktig eftersom nästan alla partier tycks vilja attrahera de så kallade mittenväljarna samtidigt som "mittenpartierna" inte gick så bra i Europaparlamentsvalet. Vad är då en mittenväljare för sorts människa? Är det 2014 rätt att använda den franska modellen för att dela in riksdagens representanter i vänster (typ arbetarna) och höger (typ arvtagare och framgångsrika företagare/krigare)? Nej! Det är en förlegad indelning även om det fortsatt finns stora skillnader mellan dem som har och dem som inte har. En mer relevant uppdelning är Global/öppen v/s lokal/stängd och olika korstabeller runt detta. I dagens värld är det naivt att tro att man enskilt i Sverige kan angripa de mest priviligierade och tro att de inte bara packar och flyttar. I dagens värld är det naivt att tro att en allt mer utarmad landsbygd kan skapa t ex en rimlig självförsörjningsgrad av livsmedel och biobränslen utan att den allt tätare stadsbefolkningen bidrar till landsbygdslivets fortlevnad. Om politiken slutar att i klassisk stil sätta den rike mot den fattige och istället jobbar med utmaningarna mellan människor som gillar ett globalt och öppet samhälle mot dem som gillar det lokala och stängda. Jag delar idag Ola Larsmos kulturkrönika i UNT där han efterlyser tydligare skillnader mellan de politiska alternativen istället för det mesiga kompromissklumpandet i "mitten". Framförallt är det nu viktigt för C, FP, KD och M att på egna meriter visa varför de behövs! Alliansen är inget parti. Alliansen är en politisk kompromissformation för att öka chansen att få makten. De partier som ingår i Alliansen har visat att de nästan alltid kan kompromisskryssa sig framåt. Nu behöver varje parti tydligt visa sin särprägel och sina lagspelare.
http://www.unt.se/kultur-noje/otydlighet-foder-extremism-3181725.aspx


Den Glokala vägen
Har du sorterat ut om du ser dig som global och öppen eller lokal och sluten? Nej! Du menar väl inte att du känner att du är lite av varje? Så även med den konfliktsmåttstocken landar många sannolikt i mitten.... Trots det blir den indelningen politiskt mer relevant. Den konflikten adresserar mer av de stora frågor som måste lösas än frågan om Pelle har väldigt mycket sämre ekonomi än Greta. Svaren till varför Pelle har det sämre än Greta går att finna i konflikten och utmaningarna kopplade till global/öppen v/s lokal/stängd.

Åtminstone bland Centerpartiet i Uppsala, dem träffar jag dagligen, är vi "Glokalister". Vi gillar friheten att få resa vart vi vill i världen och tycker att den rätten ska alla människor ha. Vi tycker att olika kulturer är spännande och utbyten mellan kulturer utvecklande. Vi inser att problem kopplade till miljöförstöring, organiserad brottslighet, finansmarknaden och den personliga integriteten måste lösas på en högre nivå än i vår kommun eller i Sverige. Samtidigt tycker vi att vi lokalt ska ha ett så stort eget ansvar och befogenheter som möjligt för hur vårt närsamhälle utvecklas. Inte minst innebär den vägen en mångfaldens väg framåt och den vägen tror vi på. Vi tror också på en väg där vi lokalt mycket bättre gör våra samhällen mindre sårbara. Helena Jonsson på LRF beskriver idag, i UNT, väl några exempel på vad vi vill göra för att minska vår sårbarhet och stärka vårt närsamhälle. Är du också en Glokalist? Då har du inte så många svenska politiska alternativ! Ett av alternativen är Centerpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar