lördag 16 mars 2013

Mångfald, kiss & finanskris

Olikheterna stora
Tror du att individer har stor betydelse i organisationer? Hur kan man tro något annat? Individerna är självklart avgörande för misslyckanden eller framgång. Om möjligt är individerna inom politiken ännu viktigare än i andra organisationer eftersom politik nästan uteslutande handlar om förtroende. Politikers "kunder" är medborgarna och den eller de enskilda politiker som får många människors förtroende kan också hjälpa sina partier att få ett politiskt inflytande. Förtroende får man utifrån duglighet och uppvisad förmåga att leverera resultat. Förtroende får man också om man blir förutsägbar, dvs att människor tror sig veta vilket kompass och vilka vägval en ledande politiker tar vid givna utmaningar. Om man gillar det kompass man tror sig se och de tydliga vägval som en politiker signalerar, då kan man tänka sig att rösta på henne nästan oavsett vilket parti personen lånat ut sitt namn till. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har ett stort förtroende. Det har hela partiet M glädje av. Detta trots Ms officiellt endimentionella linje med "don't wreck the boat" politik. Precis som många andra lyfter jag på hatten då den framgångsrika individunionen lett till att Socialdemokraternas ständiga skattehöjar och devalveringspolitik har brutits. Fortsatt svenskt välstånd kräver dock fler reformer. Då krävs andra individer som också kan vinna många väljares förtroende.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/folkhemsmoderaterna
http://www.dn.se/nyheter/politik/borg-reinfeldt-ska-inte-avga

Olikheterna mellan politikens individer är stor. Olikheterna mellan partierna är mycket större än vad många människor förstår, inklusive politiskt orienterade journalister. Självklart finns även dessa olikheter även inom ett parti utan att någon av individerna bryter mot grundläggande politisk plattform eller partiprogram. Ett exempel är min syn på tiggeri i jämförelse med min motsvarighet i
Stockholms inställning. Han anser att Sverige och Stockholm är så rikt så vi svenskarna och
Stockholmarna skall tacksamt ställa upp och ge de fattiga från t ex Östeuropa bostad och mat.
Fattigdom skall fortsatt bekämpas och det är fruktansvärt när barn far illa. Självklart skall vi jobba med att hitta lösningar på tiggeriproblemen så att den organiserade brottsligheten inte bara ökar och att EUs medlemsländer får ta ansvar för sina egna fattiga. Det är naivt och dumt att inte förstå att vi öppnar pandoras box om vi inte tydligt vägrar att bli ett av Europas socialkontor. Då väljer man en framtid som inte innebär en generell välfärd för svenska medborgare.
http://www.dn.se/sthlm/snart-ska-claudia-hem-till-sin-sjuka-dotter

Omdömeslöst
Tänk vad det kostar oss medborgare när skatteresurser läggs på idiotiska saker. Att det finns ont om allmänna toaletter i Uppsala är något som Alliansen vill åtgärda. Vi får se hur fort det går med tanke på bristen på centrala utrymmen. Det är självklart inte ok att kissa mitt i stan på valfri plats. De allra flesta löser sina kissbehov på egen eller annans toalett. Ibland uppstår en krissituation och om valet står mellan att kissa i byxan eller i en buske tror jag de flesta gör samma val. Jag tycker det är helt
sjukt att rättssystemets resurser läggs på ett liknande mål! Det är omdömeslöst.
http://www.unt.se/kultur/schmidts-kisspaus-upp-i-hovratten-2324083.aspx

Ohållbar överkonsumtion
Den som är satt i skuld är icke fri! Det gäller såväl tiggare som länder. Den högt skuldsatte är allt annat än fri och priset för den som överkonsumerar måste vara högt. Äntligen tycks marknaden för ohållbart kortsiktigt lönsamma företagsobligationer svalna. Istället pumpas likviditet in på aktiemarknaden eftersom statsobligationer inte kortsiktigt anses ge den giriges önskade avkastning. Jag har sagt det förr. System som premierar kortsiktighet är bara bra för kortsiktiga spekulanter. Det är inte värdeskapande för +95% av befolkningen.
http://www.di.se/artiklar/2013/3/16/klart-med-miljardstod-till-cypern/
http://www.di.se/artiklar/2013/3/15/detroits-kris-os-i-rekonstruktion/
http://www.di.se/artiklar/2013/3/15/stryp-inte-tillvaxten-det-kan-bli-en-krutdurk/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar