fredag 29 mars 2013

Åldersnojja

RELEVANS

Två länder i världen urskiljer sig när det gäller att skriva ålder kopplat till människor i mediaartiklar. Det är I Tyskland och Sverige. Ibland kan det säkert vara en relevant information men oftast inte alls utan tvärt om. Genom att ange en ålder beskrivs inte en händelse som oavsett inblandades ålder kan värderas. Så fort ålder läggs med väljer vi medvetet eller omedvetet att utifrån ålder bedöma händelsen olika. En ung bedöms generellt oerfaren trots att det finns undantag. Äldre kan generellt uppfattas som bortskämda gnällare bland yngre osv. Helt klart finns åldersdiskriminering. Generellt är yngre mycket oerfarnare än äldre. Generellt är äldre inte lika villiga att jobba lika mycket som yngre. Generellt är äldre dyrare än yngre då bl à erfarenhet har ett stort värde. Men i grunden tycker jag att det är irrelevant att ange människors ålder i artiklar. Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar