lördag 30 mars 2013

Dödssynder & tiggeri

I dagens UNT kan man läsa ett reportage om att dödssynderna, definierade på 1500-talet under påven Gregorius 1s ledning, och att de idag är våra dygder... Det är väl att gå lite långt men helt klart är att det är en stor skillnad mellan ett samhälle som styrdes av en totalitär regim och totalitära präster som egenmäktigt tolkade Bibelns texter för att passa egna syften och dagens demokratier och komplexa marknadsekonomier med dess mångfald av alternativ. Högmod, Girighet, Vällust, Avund, Frosseri, Vrede och Lättja är de sju dödssynderna. Jag delar inte artikelförfattarens slutsatser. Jag hävdar att en stor majoritet människor känner förakt för de allra flesta som praktiserar dödssynderna. Det är många varianter av media som förskönar "dödssynderna". Det är inte så konstigt eftersom media i huvudsak lever i totalt beroende av annonsörer. Annonsörer, marknadsförare, och det kapitalistiska systemet utnyttjar girighet, vällust, avund, vrede, lättja, frosseri och högmod maximalt. Och all reklam och skvallerpress vi blir överösta med påverkar medvetet vårt undermedvetna vilket driver breda beteendeförändringar i samhället. Kan det vara så? Studera gärna beteendekunskap! Det kommer du ha stor glädje av oavsett vad du väljer att göra av ditt liv.

Intressant att Moderaterna både skickade fram Billström att markera att svensk migrationspolitik måste vara hållbar och nu går M oxå ut i Stockholm och tydligt markerar att tiggeriarbetet i Sverige måste bekämpas. Läs gärna dagens M debattinlägg i DN Stockholm i frågan. Jag undrar vilken M kommunikationsstrategi som ligger till grund för vägen framåt runt dessa minerade frågor. Billström, Ask och lokala företrädare kliver fram och säger att vi inte kan göra som nu om det skall vara hållbart samtidigt som MUF är kritiska och statsministern är lite flummigt otydlig runt problemställningarna. Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar