tisdag 12 mars 2013

Förskola & social turism

Barn är fantastiska
Både Socialdemokraterna och Folkpartiet har varit på hugget när det gäller lärandefrågor den senaste tiden. Det är kul och mycket värdefullt för debatten. Utan tvekan är barnens situation och skolan avgörande för om ett samhälle blir framgångsrikt eller ej. Eftersom vi vill att Sverige skall fortsätta att vara ett framgångsrikt land krävs bot och bättring inom skolområdet. Personligen tycker jag också att det är bra om våra barn så tidigt som möjligt stimuleras att utvecklas maximalt. Våra barn är ju som svampar så varför inte. Jag delar också synen att det är särskilt viktigt att stötta våra utsatta barn så att de får en rimligt jämlik start i en starkt konkurrensutsatt värld. Jag kan bara ta min dotter som exempel. Hon tränas hela tiden i svenska, engelska, matematik mm. Det är nog inte alla föräldrar som orkar med eller väljer att ge sina barn den matchningen. Då är det självklart bra om en förskola orkar med att erbjuda den utvecklingschansen. Frågan blir då hur det skall finansieras? Färre JAS? Redan idag finns stor förbättringspotential vad avser pedagogisk verksamhet i förskolan. Innan man spänner bågen mer kanske dagens situation skall vara bättre eller? Varifrån skall pengarna hämtas? Från äldreomsorgen som förväntas explodera kostandsmässigt inom kort?
http://www.unt.se/ledare/en-klokare-forskola-2320501.aspx

Social turism är ett faktum
Enligt DNs reportage rör sig tiggeriet i någon form om social turism. Ordet låter hårt och fick mycket motstånd när Göran Persson, tidigare statsminister, myntade begreppet. Samtidigt är det viktigt att tänka till lite längre än vad DNs ledare idag gör. Persson och hans stödtrupper var inga dumhuvuden. De insåg givetvis att det finns uppenbara risker att det svenska välfärdssystemet blir ohållbart om allt för många socialt utsatta tar sig till Sverige för att söka "lyckan" här via våra generösa sociala system. Det är väl inte konstigt at förstå den oron eller? Det är väl heller inte svårt att förstå att människor som lever så utsatt som dessa tiggare sannolikt gör även kan tvingas till brottslig verksamhet för att försörja sig. Ett litet problem blir bara större och större om man inte försöker lösa det. Jag antar att det är det de försöker göra nu i Tyskland, England och Frankrike. Vad tror du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/farlig-jakt-pa-syndabockar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar