tisdag 5 mars 2013

Skrota kollektivtrafiken

Energiprisutvecklingen
Idag är det ett intressant reportage i både UNT och i DN om hur trafiksituationen antas utvecklas i Uppsala och i Stockholm och olika perspektiv på det. UNTs artikel bygger på ett konsultföretag som heter WSPs scenarier. Rapporten siar om framtiden och tror att biltrafiken kommer att fortsätta att öka. I takt med att Uppsala fortsätter att växa kommer allt att öka dvs gående, cyklande, bilåkande och kollektivtrafiksåkande. Inget konstigt med det. WSP tror att en allt bättre kollektivtrafik kommer att innebära att gående och cyklande minskar per capita. Visst finns det en stark koppling mellan pris och servicegrad på kollektivtrafik och antalet människor som väljer att cykla eller att gå. Helt klart är att ingen vet vad framtiden innebär även om vi kan ha starka uppfattningar. Helt klart är att jag tycker att det inte är önskvärt att skrota  kollektivtrafikens positiva utveckling för att vi tror, eller vet, att cyklandet då per capita minskar. Det som framförallt kommer att påverka hur många som i framtiden använder bilen, kollektivtrafiken eller cykeln är energiprisutvecklingen. I takt med att bränslekostnaderna kommer att öka kommer allt fler att välja att gå, cykla eller nyttja kollektivtrafik före att ta en egen bil. Hur viktigt tror du priset på bränsle är för människors val av "transportslag"?
http://www.unt.se/uppsala/24unt-kraftig-trafikokning-pa-barbyleden-2308917.aspx

Begränsad yta och utbud & efterfrågan
Det är inte bara storstaden Uppsala som brottas med utmaningen att prissätta parkeringsytor rätt så att cirkulation, handel etc uppmuntras, eller i vart fall inte motverkas. Uppsala kan lära mycket av hur Stockholm löst och utvecklat sin parkeringsverksamhet. Tänk att det finns människor som tror att gratis city parkering är positivt för city handeln. Tänk vad bra det skulle vara om alla som jobbar och bor i centrala städer bättre förstår hur beteendemönster starkt ändras i takt med att priserna på parkeringsytor ändras. Erfarenheterna är stora från jordens alla hörn. Bl a vet man att tillgängliga parkeringsytor i stort blir otillgängliga om avgiften är för låg. Den svåra frågan är självklart vilket pris som är det rätta i olika områden. Det kan man lära sig rätt snabbt om man tror på utbud och efterfrågan som styrsystem. Om ett parkeringsgarage endast har 40% beläggning samtidigt som det anses råda brist på parkeringsplatser, vad tror du då är problemet ur ett prisperspektiv på garagets prissättning?
http://www.dn.se/sthlm/hamilton-bilister-i-stan-borde-hyra-garageplats

4 kommentarer:

 1. Priset på bränsle påverkar rimligen olika mycket. Beroende på geografi och ekonomin hos dem som bor i området. Idealiskt vore ju om man kunde ha olika prisnivåer för olika områden. Ur många perspektiv. Men efersom det inte går blir prisvapnet väldigt trubbigt.

  Antalet cyklister får man nog inte använda som en bra måttstock för något. Många människor kan helt enkelt inte cykla. Och smidig kollektivtrafik är väldigt bra ur nästan alla perspektiv.

  Problemen med parkeringshus är nog ofta smidigheten, eller den upplevda smidigheten. Det är nog mest där skon klämmer. Av någon anledning så har jag mest vid utlandsbesök uppskattat vissa städers parkeringsmöjligheter inomhus. Kanske för att mina sinnen då är mera öppna för intryck möjligen. Men bra placerade parkeringshus, tydligt skyltade, och som visar sig inte vara extremt dyra. Det är en bra utgångspunkt. På vissa ställen har de även haft informationstavlor. Ibland med någon slags telefonknapp. Så att man i värsta fall kommer i kontakt med någon levande person som kan hjälpa till, ifall man inte kommer ut eller om bilen blivit utsatt för något osv. På några ställen har man också haft wc, i prima skick. Så att det blir mer än bara parkeringshus. På nǻgot ställe hade man också en dryckesbutik, med tunga backar och stora flaskor, i direkt anslutning till garaget. Så man kunde enkelt låna en kärra och dra in ett par backar till sin egen bil på nolltid. Smidigt. (Synd att det behovet inte förelåg hos mig då).

  Men jag tror just att smidigheten är A och O när det gäller parkeringar. Kanske kunde det finnas tydliga informationstavlor på de öppna mindre p-platserna, där ett lägre pris annonseras för närmaste p-hus. Som en morot. Informationen kunde finnas både vid infarten och vid betalautomaterna.

  SvaraRadera
 2. Prisssättningen i garagen kan väl med fördel vara rörliga också? Varför inte så länge som det finns ett takpris som invånare kan förhålla sig till. Utbud och efterfrågan. Det kostar aldrig mer än säg 70 kronor timmen men beroende av efterfrågan i garagen så kan P-informationssystemet erbjuda timpriser som varierar mellan 0 till 70 kronor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja egentligen. Det viktigaste vore ju att ha dem rejält besatta, men alltid med några lediga platser. Ungefär.

   Fast samtidigt är det psykologi. Man kanske lätt kan bli irriterad om man väntar sig 15 kronor i timmen, men möts av 70. Så då blir det väldigt viktigt med information och kommunikation. Tydlighet. Och kanske att närmast billigare alternativ också utannonseras, som en välvillig service. Att ge känslan av valmöjlighet.

   Radera
 3. Känslan av valmöjlighet är viktig. De flesta av oss människor mår bättre om vi anser att vi har valalternativ. När fler hela tiden väljer mellan att gå, cykla, åka kollektivtrafik eller att ta bilen, då har vi kommit långt. Många överväger fortfarande aldrig att gå, cykla eller att ta kollektivtrafik för resor över två kilometer.......

  SvaraRadera