lördag 9 mars 2013

Skattekvalitet & spårlösningar

Kvalitetssäkringssystem 
Om Alliansen inte vill ge billiga poäng till Sossarna måste de löpande presentera kvalitetsuppföljningssystem som kostnadseffektivt och administrationssnålt (för alla inblandade) säkrar att vi får den kvalitet på de skattefinansierade tjänster vi köpt. Oavsett om de köpts av en ideell organisation, privat företag eller en offentlig produktionsverksamhet. I kvalitetssäkringssystemet måste det ingå ekonomiska buffertsystem som kan stå för finansieringen av omställningskostnader som uppstår när verksamheter faller samman. Det är nödvändigt eftersom samhället enligt lag är tvingat att lösa problemen som uppstår om t ex en ideell verksamhet mitt i en termin väljer att lägga ner en skolverksamhet.
http://www.unt.se/ledare/halen-maste-tappas-till-2314456.aspx

Till varje pris?
Det är våra politikers ansvar att säkra att vår övergripande infrastruktur fungerar. Att säkerställa det är komplext och kräver både skattefinansiering och annan finansiering för att bli en verklighet. Inte minst krävs god politisk förmåga för att formera breda politiska överenskommelser som också krävs för framgång. Vi har en stor utmaning i att ställa om vårt samhälle från billig olja till andra och förnyelsebara energikällor som i volymproduktion förhoppningsvis erbjuder lika låga enhetskostnader som oljan gjort och fortsatt gör.

Det tycks råda global konsensus om att fler spårlösniningar är viktiga för att välståndet skall bevaras men också för att förbättra vår miljö. Det är dock viktigt att vi inte låser oss till någon viss teknik. Problemen som skall lösas är minskad trängsel, energismartare kollektivtrafiksystem och en hälsosammare miljö. Spårvagnar, spårtaxi och linbanor kan vara bra systemlösningar för att lösa utmaningarna. Men efter moget övervägande kan det mycket väl visa sig att elbussystem är den smartaste vägen framåt. Oavsett vad man tycker måste dessa nya system finansieras. Då krävs både statlig delfinansiering och möjlighet att ta ut avgifter. Bl a för att ge svenska regioner den politiska möjligheten vill Centerpartiet ge t ex Uppsala kommun rätten att införa trängselavgifter som direkt kan användas för finansiering av nya och dyra kollektivtrafiksystem. I världens rikaste land, Norge, och i en av deras största städer, Bergen, krävdes rätten att införa trängselavgifter för att finansiera deras stadsspårlösning. Att Uppsalas politiker i ett dokument är överens om att bygga ut befintliga spårsystem, förstärka logistiklösningarna mellan Uppsala och Stockholm och, om vi får stark statlig medfinansiering, kan tänka oss stadsspårsystem i olika former, är inte samma sak som att det blir så. Det kanske blir ett statligt medfinansierat elbussystem med separata körfält till sist. Om ett elbussystem ger oss skattebetalare lösningar på våra problem/utmaningar till bästa pris. Vi får inte vara tekniknördar! Vad tycker du?
http://www.unt.se/uppsala/enighet-om-sparvagnar-2314368.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar