fredag 8 mars 2013

Älskade kvinnor!

Tydliggöra orättvisor
Är det bra eller dåligt med t ex en särskild kvinnodag? Är det inte kvinnornas dag varje dag året runt? Jag tycker att det är bra med en särskild dag då ett särskilt fokus kan läggas på att beskriva kvinnors situation både på hemmaplan och runt om i världen. Kvinnors situation är fruktansvärt utsatt i många delar av världen. Det är bland annat självklart inte acceptabelt att kvinnor på många platser ses som enskild egendom till män och den stora sexualhandeln med kvinnor är avskyvärd. Jag är inte religiös men det finns mycket bra att lära av religiösa skrifter. En grundregel i livet kan med fördel vara att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Om den lilla regeln fanns skulle miljarder kvinnor ha ett bättre liv. Det är viktigt att vi fortsätter kampen för att alla skall respekteras och ha samma rättigheter oavsett kön.
http://www.unt.se/sverige/195-ar-kvar-till-jamlikt-vabbande-2314013.aspx
http://www.dn.se/nyheter/politik/tio-saker-du-kanske-inte-visste-om-kvinnor

Tack!
Dagen till ära vill jag tacka alla kvinnor för att ni finns. Personligen skulle jag tycka att livet var väldigt tråkigt om inte kvinnor fanns. Ni kvinnor förgyller min tillvaro. Ni kvinnor bidrar varje dag till att jag lär mig massor och ofta att jag kan se saker från andra perspektiv. Ni kvinnor bär kraften att ta ett gemensamt könsövergripande projekt mot en ny människa. En ny människa som självklart skall ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön. I år vill jag ge ett särskilt tack till min mormor Birgitta. Vid våra träffar var hon alltid kärleksfull på sitt lite kyliga sätt. När vi pratade var hon full av visdom och talade med en rakhet som jag uppskattade mycket. När hon skrattade glimmade hennes ögon på ett så underbart sätt att jag fortsätter att minnas den glöden även efter hennes död. Mormor är en stjärna i himlen idag och har en given plats i mitt hjärta. Utan kvinnor inget mänskligt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar