tisdag 19 mars 2013

Skattehöjningar & företagande

Fortfarande bland de högsta skatterna i världen
Är skattefrågan politiskt intressant? Det är klart att den är. I synnerhet i ett land som hör till de länder som har högst beskattade invånare även idag trots stora skattelättnader under Alliansens ledning.

Nu börjar det traditionella Socialdemokraterna visa sig igen. Allt fler Sossar tror att svenskt fortsatt välstånd kan försvaras genom att minska invånarnas egen makt över sina eget hårt inarbetade pengar. Det är självklart idiotiskt.

Den generella välfärden är hotad. Allt för få nya företag som växer och anställer i Sverige, en allt äldre befolkning, allt för många gymnasieelever som inte får avgångsbetyg, allt för många som redan idag är i utanförskap, en integrationspolitik som har misslyckats och en fortsatt kraftig urbanisering som fortsätter att utarma mindre städer och landsbygd är exempel på verklighetsbilder som hotar det generella välståndet. Jag delar Kjell-Olof Feldts synpunkter att om medborgarna vill ha mer och bättre samhällsfinansierade tjänster så måste de/vi betala mer. Lösningen är dock inte att allt färre skall betala allt mer för att hålla allt fler under armarna. Lösningen måste vara att allt fler är med och värdeskapar, att vi bedriver en integrations och flyktingpolitik som är socialt och ekonomiskt hållbar och att allt fler lever ett hälsosammare liv.

Jag tror inte att svenska folket, inklusive invandrade, är dumma i huvudet. Jag är övertygad om att en överväldigande majoritet inser att vårt generella välstånd måste försvaras och utvecklas genom mer företagsamhet och välfärds- och solidaritetssystem som är socialt och ekonomiskt hållbara. Politiker måste vara ärligare! Eller är det så att politikernas kompetens inte är högre än att de faktiskt tror att skattehöjningar och socialt ohållbara systemfel är vägar mot ett fortsatt generellt välstånd i Sverige? Tror du att det Moderata statsrådet Billströms senaste uttalanden kopplade till människor som vistas illegalt i Sverige leder till att M tappar röster? Det tror inte jag! Vad tror du?
http://www.di.se/artiklar/2013/3/11/tunga-s-namn-for-hojda-skatter/
http://www.dn.se/nyheter/politik/lofven-ber-reinfeldt-satta-ner-foten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar