söndag 31 mars 2013

Lärarlöner och SD Stöd

Återigen är utbildningssystemet och dess stora brister i fokus efter DNs artikelserie om bedrövelserna i skolan. Det är utan tvekan väldigt dåligt att våra barns och ungdomars, och därigenom hela vårt välståndssamhälle, framtid som äventyras. Wolodarski skriver bl à följande i dagens ledare: "utbildningsminister Jan Björklund(FP) måste känna sig stolt över att kasta ut erfarna lärare från skolan, utan individuell prövning, samtidigt som han ersätter dem med 0,1-studenter med "formell behörighet"..."för nästan 20 år sedan började utbildningsminister Jan Björklund tala om att höja lärarnas status, men situationen är sämre nu än för två decennier sedan. Björklund har haft goda intentioner. Än så länge har dock allianspolitiken förstärkt problemet genom att överlasta lärarna med fler administrativa bördor." wolodarski tycker att enda lösningen är att generellt höja lärarlönerna med 10.000 kr per månad. Vi får se vad som händer. Eftersom staten driver en massa lokala kostnader bl à kopplat till flykting och anhöriginvandring kan statliga pengar med fördel öronmärkas till högre lärarersättningar. Pengarna hittas lätt genom att lägga ner 50% av alla myndigheter och verk. Lite pinsamt är det att skolpolitiken så totalt misslyckats efter en så hög svansföring och ständiga 
Björklundkommentarer om att det tar tid innan vi ser förbättringar. Nog tar det tid alltid....

HUR TÄNKER DOM?
Folkpartiet i Uppsala har kommit överens med Sverigedemokraterna om att genomföra en debattserie. Sverigedemokraterna har idag ett opinionsstöd som är större än både FP och C tillsammans. Om man respekterar demokrati skall SD respekteras även om man inte delar deras synpunkter och politik. FP säger sig vilja tala värderingsskillnader och SD vill tydligen visa att de har en bred politik. Hur jag än försöker kan jag bara se att SD vinner på en liknande debattserie. Inget annat kommunfullmäktigeparti delar SDs människosyn. Inget parti förutom SD utmålar generellt invandrare som alla problems moder. Eftersom jag inte ser någon uppsida för FP kan jag bara tro att debattserien har Internpolitiska syften. Tänk om alla partier skall ha särskilda debattrundor med SDs ledare i Uppsala.... Vilka möjligheter för SD att föra ut sin populistiska missnöjespolitik, om några kommer och lyssnar... Vem tror du vinner på en liknande debattserie? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar