torsdag 18 februari 2016

Varumärkesbygge

Upp Uppsala
Hur bygger man varumärken? Om man bygger dem utifrån något som funnits länge är det viktigt att bottna det man vill förmedla med den historik en plats eller en verksamhet bär på. Uppsala bär på massor av möjligheter att fokusera på. Innovationer och kunskapsutveckling har länge varit centralt i Uppsala. Företagsamhet har också varit och är en stor del av kommunens själ. Min företrädare Roland Agius är fantastiskt bra på att förmedla näringslivets stora betydelse genom Uppsalas utveckling genom Industriminnesföreningen. Genom att stärka Uppsalas företagsamma profil är jag säker på att dagens och morgondagens invånare kommer att ha förmånen att leva i en av världens mest intressanta och mest ekonomiskt blomstrande platser. Att vara företagsam är något mycket värdefullt och är inte kopplat till endast företagande. Självklart är de inom den akademiska världen, inom föreningslivet och inom offentlig verksamhet som kämpar hårt och målmedvetet också företagsamma. I alla sammanhang är det de företagsamma som utgör skillnaden mellan framgång eller misslyckanden. Att inse det är inte elitistiskt utan bara fakta. Vi ska alla vara väldigt glada om det finns många sådana personer ibland oss, det tjänar alla på. Självklart utvecklas platser med många företagsamma personer bra för alla som lever där om det politiska ledarskapet strävar efter social och ekonomisk hållbarhet. Fler av Uppsalas företagsamma profiler kan göra stor positiv nytta inom Uppsalapolitiken.
http://www.rolandagius.se/

Ekologisk hållbarhet
Även om ekologisk hållbarhet i Uppsala och Sverige har mycket marginell betydelse ur ett globalt perspektiv är det för oss ändå viktigt att ta miljöutmaningarna på största allvar. Miljö och klimatutmaningarna i till exempel Kina och USA innebär också stora affärsmöjligheter för företagsamma människor i Sverige. Vi här uppe i norr har alltid varit beroende av internationell handel och inom miljöförbättringsområdet har vi chansen att förena ett starkt anvarstagande för kommande generationers välbefinnande med företagsmöjligheter som utgör basen för vårt välstånd. En vinna vinna ekvation. Kan Uppsala profilera sitt varumärke utifrån hållbarhetsperspektivet? Självklart. Vi är duktiga på miljö och klimatförbättringsarbete i Uppsala. Vi har flera mycket intressanta företag som erbjuder miljöförbättrande lösningar. Kommunens invånare är också relativt miljömedvetna. Det märks bland annat genom att vi Uppsalabor är duktiga på att använda cykeln som färdmedel. Min son är nu i USA och studerar. Han besökte nyligen Portland. Portland nämndes också av Stockholm-Uppsala handelskammares VD under ett av deras arrangemang i Uppsala nyligen. Där genomförs varje år ett nakencykellopp som satt dem på världskartan. Portland ligger väldigt långt ifrån Uppsala. Kanske kan Uppsala bli den plats i Europa dit till exempel tyska nudister åker för att delta i ett årligt nakencykellopp? Ett naturligt och miljövänligt symbolvärde som är med och bygger varumärket. Skulle det vara bra? Miljöpartiets gruppledare i Kommunfullmäktige skulle kunna inviga loppet och cykla längst fram som en del av invigningsceremonin. Bra eller dålig tanke för varumärkesbygget kopplat till Uppsala?
http://nyheteridag.se/cykla-naken-i-helgen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar