onsdag 17 februari 2016

Ständiga omorganisationer

Bristande ledarskap
"När hjärnan tar slut tar nävarna vid" är ett talande ordspråk. Den beskrivningen av beteenden kan ofta väl användas inom stora organisationer. När ledarskapet inte klarar av att lösa ut ständigt existerande konflikter mellan olika enheter, då vill man omorganisera. Bristande förmåga att styra och leda verksamheten försöker man skylla på att organisationen fungerar dåligt för att uppfylla sitt syfte. Det beteendet är inte något som bara förkommer inom offentlig verksamhet utan är också allt för vanligt inom näringslivet. Varje gång någon ropar omorganisation bör alla kloka personer dra åt sig öronen och innan något görs kräva att de påstådda problemen noga beskrivs och exemplifieras. Glöm inte att omorganisationer är ett utmärkt sätt för vissa chefer att under en tid dölja sin bristande ledarförmåga. Med det vill jag inte säga att organisationsförändringar behöver vara något dåligt! När verkligheten förändras kan det absolut vara mycket lämpligt att gruppera om för att lösa sina uppgifter. Då ska man dock först ha analyserat omvärldsförändringarna, problemen och utifrån det dragit logiska slutsatser. Det är dyrt och dumt att ständigt genomföra omorganisationer. Det är dessutom väldigt dumt att centralisera så mycket som möjligt då det oftast både driver kostnader och kraftigt minskar möjligheten till ansvarsutkrävande bland de som kan olika verksamheter. Nu vill vissa partier och de ledande tjänstemännen omorganisera i Uppsala kommun igen... Stackars oss skattebetalare!

Ibland blir jag väldigt frustrerad över att vara folkrepresentant med en omfattande verklighetserfarenhet. Bland politiker "broilers" är jag en katt bland hermeliner. Uppsala kommun är en komplex och mycket diversifierad verksamhet. De olika verksamheterna omsätter över 12 miljarder kronor och är arbetsgivare till över 12.000 personer. Hur många i ledningen (politisk eller tjänstemän) tror du tidigare varit chefer för säg 20 personer? Hur många har varit chef över chefer? Hur många tror du tidigare varit ansvariga för en resultat och balansräkning på säg 10 miljoner kronor? Jag kan tyvärr inte lugna dig med att säga att det är några stycken. I min värld är det skrämmande då jag anser det mycket relevant om man med framgång ska kunna leda så stora verksamheter på ett för invånarna bra sätt. Ett sätt att mäta att det inte går så bra är att studera kommunens ekonomi som 2015 blev urusel. Det eventuellt positiva i bokslutet 2015 var att kommunens kostnader helt plötsligt tycks vara i närheten av den nivå som Alliansen lämnade efter sig i slutet av 2014. Men det räcker inte! Varför lämnar jag inte detta och ger av min kunskap och erfarenhet inom näringslivet istället? Det är min övertygelse att jag gör positiv skillnad för Uppsalaborna genom att bland annat minska skadan som okunnigt ledarskap ständigt skapar. Politik i sig sägs vara ett hantverk. Alla som jobbat i stora organisationer vet vad politik är. Om man varit chef inom stora organisationer vet man att politik är något som är omöjligt att undvika eftersom just enheter både är vänner men också konkurrerar om begränsade resurser. Politik är det möjligas konst och det inkluderar mycket förhandlingar och positioneringar. Det svåra i alla ledares tillvaro är att förstå verksamheter och att förstå dynamiken i omvärlden och i de organisationer som man leder. Hur enkelt tror du det är för en som aldrig varit chef över några på riktigt att förstå vad det innebär?

Låt mig exemplifiera med några av de utmaningar vi hade när världens första 3G system skulle installeras i Tokyo, Japan. Tillsammans med tre av mina medarbetare (doktorer i teknisk fysik) och några till medarbetare räknades det febrilt på vita tavlan för att knäcka problemen med interferens i samband med vattnet runt en bro. Samma gäng jobbade med samma vita tavla för att knäcka problem vi hade med att få radiovågorna att fungera i flera hus längs med den väg som VDn för vår viktigaste kund skulle köra samtidigt som hans medarbetare skulle testa vårt system. Om man inte är lite duktig i matematik, om man inte förstår lite om radioteknologi, om man inte hade tidigare erfarenhet av hur liknande problem kan lösas, tror du att en broilerpolitiker klarar att bidra positivt till att finna lösningar? Vissa väljer då att säga att det är tjänstemännens roll.... Men om man är ansvarig politiker för en verksamhet, arbetande ordförande i näringslivsvärlden, måste man ha relevanta baskunskaper om verksamhet och ledarskap för att det ska bli bra. Det är min absoluta övertygelse och det saknas i stor utsträckning inom politiken. Vi behöver förnya demokratin så att många fler yrkeserfarna kan bidra till att våra samhällen utvecklas bättre.
http://www.synonymer.se/?query=interferens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interferens_(v%C3%A5gr%C3%B6relse)
https://en.wikipedia.org/wiki/In-Building_Cellular_Enhancement_System

P.S lösningen för enkla jobb är Inkluderingsjobb kopplade till skattefinansierade tjänster och inget annat! Väldigt få av de företagare jag talat med tror att de anställer fler för att en ny lägsta lönenivå skapas. Att politiken dessutom hotar att öppna Pandoras Box och ta över lönesättningen från arbetsmarknadens parter är mycket oklokt. De flesta politiker vill smöra för att få röster och därför skulle lönerörelser där politiken är inblandad snabbare än nu sluta i urdåliga offentliga finanser. Matematik är viktigt även när man leker doktor på arbetsmarknaden.http://www.utredarna.nu/samuelengblom/2016/02/15/raknar-man-ar-laglonejobben-dyrare-for-arbetsgivarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar