fredag 19 februari 2016

Rättvisa

Egen rättvisa
Vad innebär rättvisa? Det finns moraliska och etiska perspektiv på begreppet. Så är det och därför reagerar vi alla när något upplevs som djupt orättvist även om det inte är fel enligt någon lag eller demokratiskt antagna regler. Men det finns också strikt juridiska perspektiv på rättvisa det vill säga att alla som berörs ska vara lika inför relevant lag. I till exempel Sverige gäller svensk lag. Medborgare i Sverige har rättigheter som andra inte har. Inom EU har vi överenskommelser som också påverkar vad medlemsländernas invånare har rätt och skyldighet till. Mellan EU länderna finns flera skillnader kopplat till det sociala skyddsnätet. Få människor i de länder som har väldigt generösa sociala skyddsnät vill att vi mellan EUs länder ska få igång folkvandringar där många av de svagaste söker sig till de länder som erbjuder det mest generösa sociala skyddsnätet. I praktiken leder en sådan utveckling mot att de sociala skyddsnäten i Europa kraftigt monteras ner i alla länder. Det är knappast en utveckling som de socialt generösa samhällena önskar. Nu brottas åter EU med stora problem kopplat till britternas omröstning om de ska vara kvar i EU eller ej. De sociala frågorna är centrala i de undantag som Storbritannien önskar. Inte minst Sveriges regering tycks så rädda för en BREXIT (att Storbritannien lämnar EU) att de är beredda att ge dem ännu fler undantag kopplat till sitt medlemskap. Jag anser att det är en orimlig väg framåt! Det är inte rättvist! Samma regler ska gälla för alla medlemsländer inom EU! Allt annat är ju sjukt och inte rättvist! Har vissa fotbollsspelare i ett fotbollslag olika regler? Gäller olika regler för olika lag under ett VM i fotboll? Nej! Det är helt fel väg att gå och det är en väg som också leder mot en kraftig försvagning av EU. Den kloka vägen är istället att reformera hela EU projektet och minimera EUs uppdrag för alla medlemsländer. Jag delar främst engelsmännens syn att EU inte får vara som ett nytt land.
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttvisa
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/EU-medborgarskap/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-kanslig-fraga-for-eu
http://www.svd.se/eu-reform-eller-brexit


Tar sig rättigheter
I Uppsala börjar återigen majoriteten med V, MP och S att driva frågan att kommunen ska ge vissa EU medborgare på besök i Uppsala rättigheter som inga andra får. Trots att regeringens utredare/samordnare varit mycket tydlig med att det är oklokt att ge tiggande EU-migranter någon form av extra stöd. Det är helt enkelt inte en lösning för dessa människor. Enligt EU samarbetet är det också ländernas enskilda ansvar att säkra en bra lägsta nivå för sina egna medborgare. "Avhysningar är ingen lösning" sägs som argument för att återigen föreslå permanenta uppställningsplatser och dagverksamhet för dessa människor. Det kan ju låta fint för vissa men vad kommer det att innebära i praktiken? Kommer olagliga bosättningar upphöra? Knappast. Hur många sådana platser ska erbjudas för att försöka minska antalet olagliga bosättningar? Vilka centrala ytor ska tillhandahållas? Det är väl korkat att tro att från city avlägsna platser kommer att "accepteras"? Hur många sådana ytor ska tillhandahållas? Vem ska ta kostnaderna för löpande sanering av liknande områden? Vem ska ta ansvar för att inte de boende inte utsätts för egna regler och betalningsförpliktelser kopplade till dessa områden? Vem tar säkerhetsansvaret för dessa områden? Uppsala kommun borde lyssna på Martin Valfridsson, regeringens samordnare kopplad till denna problematik!
http://www.sou.gov.se/utsatta-eu-medborgare/aktuellt/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22183823.ab
http://m.europaportalen.se/2016/02/valfridsson-ingen-skolgang-barn-till-hemlosa-eu-migranter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar