tisdag 23 februari 2016

Verklighet och framtidsambition

Hur nå ut?
För att nå människor måste man först möta dem där de är. Det gäller i alla sammanhang. Det kanske låter lätt, men det är det inte. Varje människa har sin egen verklighet. Genom allt informationsflöde, egna erfarenheter och genom samtal med andra formas vår världsuppfattning. Det vill säga uppfattningen om allt runt omkring oss. Igår samtalade jag med några om behovet av hoppfulla framtidsambitioner. Inom Centerpartiet i Uppsala, och för riket, har Centerpartiet attraktiva framtidsambitioner. Hela vår politik bygger på att skapa den framtid vi beskriver i vår vision och i vårt politiska handlingsprogram. Samtidigt är framtidsambitioner inte det media vill beskriva. Media vill nästan uteslutande förhålla sig till det som händer nu och älskar konflikter. Konststycket är därför att klara av att möta människor med verklighetsbeskrivningar och problemformuleringar som de delar för att därefter försöka få dem att förstå att just Centerpartiet i Uppsala har lösningarna mot en bättre framtid. Hur lätt tror du att det är att kommunicera ut både nulägesbeskrivningar, Centerpartiets politiska förslag och vilket samhälle vi får om Centerpartiets förslag får ett stort folkligt stöd? Det är inte ofta du som politisk ledare får fler än några minuter på dig att svara på frågor eller sända information. Oftast blir utfrågningar "snuttifierade" och fråga för fråga avhandlas. Så är det vid intervjuer, så tvingas du ofta skriva debattartiklar, så ställs frågor i debatter.  Då blir det lätt så att man missar skogen för alla träden..
Ett budskap, och flera politiska förslag, som Centerpartiet driver handlar om decentralisering. Det vill säga att lägga makten så nära enskilda människor som möjligt. Centerpartiet är rätt ensamma om att ständigt sträva efter att beslutskraften ska vara så nära dig som möjligt. Centraliseringsivern är i dessa oroliga tider starkare än på länge. Då blir det ännu viktigare att några håller emot och driver förslag som just decentraliserar makten istället. Jag hoppas att engelsmännens avsky mot EUs centralisering leder till en ordentlig reform av EU mot mer decentraliserad makt. Då kan EU bli en stark global kraft. Även i Uppsala pågår skadlig centralisering som måste bekämpas. Det finns vissa frågor som definitivt bäst styrs så högt upp som möjligt. Mänskliga rättigheter, klimat och miljöfrågor, säkerhetsfrågor samt handelsvillkor är bra sådana exempel. Det mesta i övrigt kan med fördel decentraliseras. Ett decentraliserat samhälle bjuder också på underbara olikheter som gör världens olika platser och samhällen intressanta och utvecklingsorienterade.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.3000634-ismail-reformeras-eller-do

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar