onsdag 24 februari 2016

Alltid individer

Samverkan med riktning
Framgång skapas genom hårt målmedvetet arbete. De mest framgångsrika samhällena och företagen lyckas också skapa mångkulturella mötesplatser och gränsöverskridande samarbeten som ökar förutsättningarna för kreativitet och lateralt tänkande. De som lyckas bäst är också lagbyggare men har också sina enskilda stjärnor som genom sina särskilda förmågor kan leda övriga mot en rikare framtid. En rikedom som ofta representerar så mycket mer än materiell rikedom. Särskilt bland affärsfolk, diplomater och politiker är den sociala förmågan mycket viktig för att nå framgångar. U! Club Uppsala är framförallt en ideell förening av Uppsalabor för dagens och kommande Uppsalabors bästa. Föreningen är en mötesplats för alla Uppsalabor och där fokus är att vi medlemmar blir bättre på att bidra till en stark platsidentitet och ett trevligare närsamhälle. Medlemmarna väljer att med stolthet vilja vara bra ambassadörer för Uppsala. Det är nästan alltid genom möten med människor som vi påverkas ordentligt. När fler Uppsalabor av egen vilja ansluter sig till en rörelse för ett attraktivare Uppsala så kommer det också att bli verklighet. Baserbjudandet som U! Club Uppsala erbjuder innebär också en bred kontaktyta för medlemmarna. U! Club är inte ännu en nischad medlemskara, det är en härlig blandning av Uppsalabor, eller Uppsalaälskare, som har det gemensamt att vi är stolta över våra bygder och vill bidra ännu mer för att förstärka dess kraft. Vi bjuder gärna övriga delar av Sverige på att fritt kopiera vår förenings upplägg. Jag är övertygad om att det stärker oss alla. Du är väl medlem i U! Club Uppsala? Alla får vara med som gillar Uppsala och det vårt samhälle står för. Du vet väl vad platsen står för? Nyfikenhet, öppenhet, kunskap och företagsamhet är några värdeord vi representerar.


Ledarprofilerna
Finns det människor som jobbar hårdare, minglar bättre, som lyckas hantera informationsflödet bättre än många andra och som ser nya lösningar där andra ser kaos? Ja, de människorna finns inom alla områden och de är avgörande för samhällsutvecklingen. Tänk om vi inte haft och har alla starka personligheter i världen, vad tråkig jorden skulle vara. Eller hur? Steve Jobs hade och har en enorm påverkan på mänsklighetens beteendeutveckling. Årets marknadsförare av Uppsala, Maria Strömme, professor i nanoteknologi, är också en av dessa fantastiska personligheter som gör stor positiv nytta i vår mänskliga utveckling. Och vad skulle alla spaltmil som skrivits om Trump ha använts till om han inte funnits som en tacksam "spexare" som underhåller och retar människor runt om i världen? Torra och världsförändrande forskningsrapporter kanske? Jag vill se många fler människor som vågar bryta mönster och som inom sina intresseområden vågar gå före och visar möjliga och intressanta vägar framåt. Vill du?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar