torsdag 25 februari 2016

Ledlöst

Ansvar och befogenheter
Uppsala kommun är nu en koloss på lerfötter. Ledarkompetensen är mycket låg bland de Socialdemokratiska, Miljöpartistiska och Vänsterpolitiker som idag styr kommunen. Visst kan de ändå vara kloka personer men det räcker inte när man ska leda en organisation med över 12.000 medarbetare och som omsätter över 12 miljarder kronor. Kommunens organisation inkluderar också ett moderbolag med många dotterbolag där bland andra Uppsalahem, Uppsala Vatten och Skolfastigheter ingår. Ledarproblematiken blir ännu större då många av kommunens högsta tjänstemän inte betalar skatt i Uppsala och saknar stark anknytning till kommunen. Självklart har det betydelse även om en tjänsteman är kompetent. Tro inte att de tuffa besluten fattas om inte de ledande politikerna backar upp dem. Därför ekar det tomt när vissa argumenterar för att det är lättare för en som inte bor i kommunen att driva obekväma frågor. Det är alltid ansvariga politiker som får ta motståndet när det kommer.

Uppsalaborna förtjänar förtroendevalda som bättre kan leda nämnder och styrelser mot framgång för oss som bor i kommunen. Tidigare centraliseringsbeslut och dyra bolagiseringar talar sitt eget språk. Kommunen är trögare än på länge, centralstyrningen fråntar enhetschefer från det viktiga ansvar de entydigt ska bära och ekonomistyrningen backas inte upp med bra systemstöd. Nu vill S, MP, V och tjänstemannaledningen centralisera ännu mer. De vill utan en professionell utvärdering av tidigare omorganisation, samt prövning av några tidigare orörda verksamheter, genomföra nya omfattande förändringar. Det är oseriöst och vittnar tydligt om djup okunskap om organisationslära.
Utvärdera först den tidigare centraliseringen, dyra bolagsledningar och delvis ändrade styrmodeller! Om det gjordes skulle vi tydligt se hur ineffektiviteten ökat och hur ett enormt kommunledningskontor minskar enheternas verksamhetsansvar. Och en allt mindre konkurrensutsättning driver kostnader och minskar innovationskraften. Trist och dyr utveckling för oss skattebetalare. Vi behöver en decentraliserad ordning med tydlig delegering av ansvar och befogenheter. Vi utvecklas mycket sämre än möjligt med en allt mer centraliserad och ledlös styrning.

Älskad son
Idag är en glädjens dag. Min son fyller år. Tyvärr kan jag inte fysiskt krama honom ordentligt då han har fördelen att studera en period i USA. Det var den största dagen hittills i mitt liv när han föddes. Mitt liv fick en ny innebörd och helt plötsligt var de självgoda perspektiven som bortblåsta och en altruistisk ansvarskänsla så självklar. Jag är väldigt glad över att min son är en så bra medmänniska, en så driven personlighetstyp och en så socialt begåvad människa. Fredrik öppnade dörren till ett nytt liv där rollen som pappa är den viktigaste. Senare fick jag även förmånen att vara pappa till Fredriks syster. Tack för all kärlek, för all framåtanda och för det positiva framtidshopp du representerar på ett fantastiskt sätt. Gambatte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar