lördag 6 februari 2016

Inga fripassagerare

Hur lågt?
Hur låg lön är rimlig för full arbetstid? Ska marknaden få avgöra det? Framförallt behöver vi enkla jobb. Om de inte finns är en lägre lön inte någon lösning. Vilka enkla jobb skulle skapas om en arbetsgivare kan köpa en heltidsarbetare för 11.000 kronor per månad? Är inte sannolikheten att det enda som händer är att lägsta lönen bara blir lägre för de enkla jobb som nu finns? Är det inte också viktigt att se över alla bidragssystem? Visst kan vi väl vara överens om att möjlig totalsumma i försörjningsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag etc påverkar människors vilja att utföra enkla och monotona jobb? Om man nu kan tänka sig att bryta det system vi haft att arbetsmarknadens parter gör upp om ersättningsramarna, kan inte skyldigheten att jobba om man får fullt försörjningsstöd vara en bättre väg framåt? Skyldigheten att jobba inom verksamheter som löpande är skattefinansierade. Om de som lever länge på försörjningsstöd hamnar allt längre ifrån arbetsmarknaden. Visst är det rimligt att den som får fullt försörjningsstöd, av alla som jobbar hårt, oxå kan krävas på arbetsinsatser. Jag talar självklart om fullt arbetsdugliga människor. Fördelarna med ett sådant upplägg är massiva. Inte minst blir det en bra väg framåt för att säkra kompetensbehovet inom omsorg och vård framöver. Skrota alla lönebidrag och inför istället inkluderingsjobb. Det vill säga just enkla arbetsinsatser inom skattefinansierade verksamheter som är en skyldighet att utföra i utbyte mot försörjningsbidrag och andra bidrag. Det är rimligt! Det är rättvist! Det gäller alla! Det är en metod som kommer att göra stor nytta för de berörda individerna och för samhället i stort!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ratt-att-braka-om-lonerna/

Fängelse
De personer som generellt tjänar mest pengar är finansmänniskor. Särskilt de som tar stora risker och ofta med andras pengar. Jag hoppas verkligen någon eller några verkligen fälls för det som hände när HQ-bank föll samman. Skälen till varför jag hoppas det är många. Bland annat att utredningarna och domstolsprocessen beräknas kosta oss skattebetalare sjuka 350 miljoner kronor! Även de fattiga som står inför rätta kostar mycket pengar under förundersökningar och rättegång. Men inte ens i närheten av 350 miljoner kronor. Det kostar att försöka sätta "fina" människor bakom lås och bom....
http://www.svd.se/kan-bli-historiskt-utfall-i-hq-rattegangen/i/tv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar