lördag 1 augusti 2015

Vem behöver kossor?

Utan kött
Miljöpartister gör lite nytta när dom är i opposition. Då kan deras naiva inställning till det mesta ändå få andra partier att ordentligt fundera om hållbarheten i egen politik. I opposition är dom som ett ungdomsförbund. Ungdomsförbund gör absolut nytta eftersom det oerfarna tyckandet nästan alltid utmanar det som finns. Det är viktigt att det som finns ständigt utmanas. Men naivitet och ideologisk extremism (är väl också exempel på naiv inställning) ska aldrig sitta vid den exekutiva makten! Inte om man vill att det egna samhället ska utvecklas så framgångsrikt som möjligt.

Många gånger har jag hört miljöpartister argumentera för att vi människor helt ska sluta äta kött. Köttdjur ses av många MPisar som miljöfarliga i sig själva men dessutom kostar produktionen av varje kilo matkött stor negativ miljöpåverkan. Och visst har köttproduktionen ett miljöpris men som vanligt är inte verkligheten så enkel att man kan isolera en fråga från många andra frågor.

Mjölkbönder har idag stora problem att få sitt företag att överleva. Konkurrensen från storbönderna i t ex Tyskland och Danmark är mördande och bortsett från deras stordriftsfördelar tvingas dom inte att tillämpa lika tuffa djurhållningsregler som i Sverige. Men om Sverige snart enbart har några väldigt stora bönder kvar, vad händer då? Mycket talar för att stora delar av våra öppna landskap kommer att växa igen (tycker nog många MPisar är bra eftersom ny skog binder koldioxid effektivt), vår självförsörjningsgrad (vår egen förmåga att t ex under krigstider försörja vår befolkning med mat) blir ännu lägre och stora delar av vår landsbygd avbefolkas ytterligare. Och våra möjligheter att köpa närproducerad mat från tillverkare som behandlar djuren väl försvinner. Trots att MP tyvärr är en del av Sveriges regering hoppas jag att de konkurrensförstärkande förslag som Dis ledare idag för fram blir skarpa regeringsförslag! Jag vill ha öppna landskap. Jag vill kunna köpa närproducerat kött från producenter som behandlar sina djur väl. Jag vill kunna köpa närproducerat kött som inte är fullpumpat med antibiotika. Jag vill att svensk självförsörjningsgrad ska vara högre! Det kommer en dag då det blir viktigt! Och jag vill ha närproducerad mjölk i min latte. Vi behöver egna kossor!
http://www.di.se/artiklar/2015/7/31/ledare-sa-raddas-mjolken/

Ansvarsutkrävande
Är det inte en självklarhet att ledare inom näringsliv, politik och offentlig sektor får stå till svars när dom brister ordentligt i sitt ledarskap? Ledare får ju uppdraget för att dom förväntas klara av det. Ett uppdrag som ger både makt och högre ersättningar än vad andra får. Ledarskap är avgörande för framgång eller fiasko. Det ser vi regelbundet exempel på inom Sveriges regering idag. Det är en oacceptabel ordning att ansvariga politiker och tjänstemän nästan regelbundet verkar komma undan ordentligt ansvarsutkrävande genom att hänvisa till naivitet. Naiva människor ska inte leda.

Ett av de viktigaste uppdrag en ledare har är att säkra förmågan att leda effektivt när kriser slår till. Regeringens brandutredare, av den stora skogsbranden i Västmanland, tycker att ledningarna i relevanta kommuner och myndigheter ska ställas till svars för att de inte säkrat en bättre beredskap. Aud Sjökvist är väldigt befriande skarp i sin kritik. Fler som hon behövs som är både tydliga i sin kritik men som också kommer med konstruktiva förbättringsförslag. Om inte utredare gör som hon kan dom definitivt ersättas av smarta datorer!
http://www.unt.se/omvarld/brandutredaren-stall-dem-till-svars-3825019.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar