lördag 22 augusti 2015

Ansvarets ok

Tung börda
Tänk att alla partier tror sig vara kompetenta att leda oss rätt. Hur många partier tror du har många företrädare som matchar de tuffa krav som t ex ställs för att få ledande roller inom t ex Ericsson, Scania, Volvo etc? Hur många av dem tror du har omfattande praktiska ledarerfarenheter, med lönesättande ansvar för underställda chefer i komplexa miljöer? Väldigt få! Ändå ska de sitta och leda  t ex en stor kommun som Uppsala med en omsättning på över 10 miljarder kronor och för Sverige med en omsättning på över 860 miljarder kronor. Organisationer med väldigt många anställda och som leds av människor som aldrig varit lönesättande chef. Tror du det blir tillräckligt bra? Tror du dom kan sätta nödvändig och rimlig löpande press på ledande tjänstemän? Tror du dom kan vara bra coacher till ledande tjänstemän?.... Eftersom det är slut med tiderna när politiker kan agera som jultomtar och slösa på skattepengar krävs nu hårt arbete för att med mindre skattepengar per invånare ändå få bättre service. Service som helt fokuseras på kärnuppdragen och övrigt som avvecklas. Bortse ifrån att ledande politiker kan vara trevliga och allmänt kloka. Hur många av landets ministrar och Uppsala kommuns ledande politiker i majoritet tror du under några år varit chef över chefer? Tror du inte det har stor betydelse för hur väl de kan sköta vår kommun och vårt land? Klart det har! Vi står inför stora samhällsförändringar och kompetensen och erfarenheten bland våra ledare kommer att avgöra om det blir bra eller dåligt. Visst kan man påverka mycket mer i majoritet än i opposition. Samtidigt innebär ledaransvaret också att man inte bara kan tycka utan man måste leverera och ta ansvar. Det är ofta väldigt betungande.

Uppsala växer så det knakar. Och i den revidering av översiktsplanen som kommunen nu genomför planeras för väldigt många fler bostäder. Inte minst längs Dag Hammarskjöldsvägen planeras massor av nya bostäder. Samtidigt går nu Socialdemokraterna och övriga vänstern ut och säger att en ny bro över Fyrisån enbart ska vara för typ Spårtaxi och cyklar..... Spårtaxi är fortsatt intressant men det är ohållbart att bygga ett nytt broprojekt på förutsättningen att staten kraftigt är beredd att finansiera en sådan lösning. Kommunen har absolut inte råd, och ska inte ensamt ta en liknande teknisk risk. Att göra ett liknande utspel visar på hur stora problem S har med övriga vänstern inom Uppsalas majoritet. Det är omöjligt att bygga så många nya bostäder och verksamhetslokaler som planeras i Södra staden om det inte byggs en logistikinfrastruktur som gör att människor snabbt kan ta sig till och ifrån jobb, förskola, skola, kunder etc. I ljuset av det behovet är det självklart att en ny bro måste byggas för att klara all kollektivtrafik som kan tänkas och för cyklar. Och om trafikinfarkten i framtiden blir omfattande så kan bron även öppnas upp för biltrafik. Jag tolkar detta broutspel som att vänstern inte vill att det ska byggas så mycket mer i Uppsala centralort. Ledarskapet i Uppsalas politik har stor förbättringspotential. Det är jobbigt att ta ett hållbart ansvar i sitt beslutsfattande. Det orkar uppenbarligen inte Socialdemokraterna göra.
http://www.unt.se/asikt/ledare/riskabelt-bygga-ut-uppsala-soderut-3847202.aspx

1 kommentar: