torsdag 27 augusti 2015

Dags att dra

Var kan man gömma sig?
Har vi nått brytpunktens epicentrum inom kort? Brytpunkten mellan industrisamhället och betydligt mer reglerade marknader mot dagens informations- och tjänstedrivna samhälle där främst kapitalet rör sig väldigt fritt, men även människor, runt om på vår jord. Mycket talar för det.Krisen som rätt fort räddades efter att Lehmann Brothers gick i konkurs fick inte självläka så smärtsamt som möjligen är nödvändigt. Sedan dess har västvärldens sedelpressar gått varma och våra ekonomier har dopats med skrämmande mycket pengar. Pengar som på många sätt drivit upp människors bostadsskulder och återigen snedvridit aktiemarknaderna. Kina var en mäktig kraft i att hjälpa sig själv genom att hjälpa västvärlden då sedelpressarna började spruta ut billiga pengar 2008. Nu tycks enligt The Economist inte Kina klara av ett liknande stöd igen om det plötsligt behövs. Och efter att väst snart låtit sedelpressarna gå i åtta år har nu även kineserna börjat pressa mer sedlar.....
http://www.di.se/artiklar/2015/8/27/66-nya-lanade-miljarder/
http://www.di.se/di/artiklar/2015/8/27/spar-mer-borsfall/http://www.di.se/artiklar/2015/8/25/framtiden-i-potten-for-kina/
http://www.di.se/artiklar/2015/8/25/ecb-kinas-devalvering-ingen-stor-faktor-for-euroomradet/


I min värld kan man jämföra sedelpressandet med nyemissioner i ett företag. Om fler aktier trycks och nya ägare kommer in så blir de tidigare aktieägarna utspädda både vad avser makt och möjlig avkastning. Om värdet av det företaget skapar ligger still eller minskar så har alla aktieägare förlorat (för det finns en viss inflation). Ett företag som gång efter gång "trycker" aktier men som inte lyckas påvisa materiella värdestegrande framsteg har antingen mycket dumma eller optimistiska aktieägare. Och varje gång befintliga aktier trycks, som till sitt satta värde plockas upp av nya aktieägare, så devalveras tidigare ägares relativa aktievärde. Hur länge kan detta aldrig tidigare upplevda sedelpressandet få fortsätta? Kan det få något annat än en ände med förskräckelse? Tidernas största bubbla blir en ny erfarenhet när den spricker.


Efter några år i djup lågkonjuktur blir det bra igen. Så har det alltid varit. Så räds inte de ständigt återkommande dåliga tiderna för mycket. De goda tiderna kommer tillbaka och ny teknik, bland annat nanoteknologin som Uppsalaprofessorn Maria Strömme sommarpratade om, kommer att göra livet för människor i framtiden allt bättre. De goda tiderna kommer om ett samhälle reformerar sig utifrån ständiga förändringar. Därför behöver vi ständigt nya och tidsanpassade reformer. Det är politikens roll att genomföra dessa nödvändiga reformer.För mig är det obegripligt att banker och konjunkturinstitut går ut och säger att vi har en god ekonomi nu och några år framåt. I min värld pumpar vi nu bara upp olika ballonger som till sist kommer att spricka. Världens mest framgångsrikaste finansman, Warren Buffet, gick under inledningen av 2000-talet ut och sa att han tänkte dra sig tillbaka då han inte längre förstod logiken på aktiemarknaden.
Sen kom IT-bubbelkraschen och Buffets solida värderingsmetoder visade sig åter kloka. Det som händer nu på fastighetsmarknader och på våra globala börser kan inte vara hållbart. Och trots att Riksbanksräntorna nu är allt mer negativa så är det dyrt att låna för det avgörande jobbskapandet i våra företag!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Warren_BuffettNågon som har förslag på plats där man rimligt tryggt kan gömma sig när superbubblorna spricker? Skattehöjningar är en dum åtgärdsväg framåt. Massor av reformer behövs igår! För varje dag vi väntar blir kraften i lågkonjunkturen värre..... Hög tid att reformera så att vårt samhälle anpassas till en ny tid. Vad väntar riksdagen och EU på? Och att dra till någon trygg hamn i världen när stormen kommer går ju inte, vi måste ju kämpa för våra barns skull!
http://www.di.se/artiklar/2015/8/27/handelsbanken-toppen-nas-2016/
http://www.di.se/artiklar/2015/8/26/skattejaktens-nasta-mal/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar