tisdag 18 augusti 2015

Landsbygdernas styrka

Hög servicenivå och fler alternativa boendemiljöer

Runt om i vårt stora och avlånga land finns gott om landsbygder som har omfattande överlevnadsproblem. Inte minst mjölkpriskrisen för mjölkbönder skyndar på den kraftiga urbanisering som pågått under många år. Utan lokala jobb och utan rimlig närhet till en större stad blir livskraften på våra landsbygder allt svagare. Som det ser ut nu kan många landsbygder i bästa fall utvecklas till attraktiva sommarstugeområden för stressade och välavlönade stadsbor.  I övrigt utvecklas många till spöksamhällen där endast allt äldre bor kvar.

Landsbygder i närheten av Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Linköping och Umeå kommer dock att utvecklas positivt. I en radie på 5 mil runt dessa städer är livsvillkoren mycket bättre än mitt i djupaste Småland eller Västerbotten. Jobbmarknaden är omfattande och som de allkonstnärer många landsbygdsbor är kan de försörja sig på olika sätt samtidigt som deras barn kan gå i bra skolor och deras gröna boendemiljö kompenserar för en lägre servicenivå. Det stadsborna betalar i dyrare boendekostnader betalar landsbygdsborna i dyrare kommunikationskostnader. Om inte bara storstadsnära landsbygder ska utvecklas positivt krävs nytänkande. Lateralt tänkande som det vackert kallas.

I Uppsala uppdateras nu kommunens översiktsplan. En plan som på många sätt ska styra hur bostadsutvecklingen och verksamhetslokaler byggs framöver. För Centerpartiet är det en självklarhet att Uppsala utvecklas positivt både på våra landsbygder och i vår centralort. Genom att satsa mer på våra kransorter så stärks närservicen och överlevnadskraften inom hela kommunen. Och samtidigt kan en galen förtätning av centralorten där väldigt viktiga grönområden för alltid byggs bort förhindras. Stad och land, hand i hand! Det är en hållbar utveckling som skapar varierande boendemiljöer vilket också ökar möjligheterna för människor att hitta ett boende som passar just dem.
http://mobil.unt.se/debatt/satsa-pa-kransorterna-3843051.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar