tisdag 25 augusti 2015

Transferpengar

Behöver vi Transferpengar kopplade till offentliga jobb?
Inom till exempel fotbollen och ishockeyn finns transferpengar kopplade till att idrottshens byter lag. Skälen för det är många och flera av skälen relevanta. I dagens Sverige har vi en situation där allt fler viktiga yrken som t ex läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fiskaler och socialsekreterare praktiskt tränas upp av den offentliga sektorn och sedan går allt fler till bemanningsföretag och mycket dyrare säljs tillbaka till den skattefinansierade verksamheten. Eller byter till annan arbetsgivare. I en värld där de offentliga utgifterna redan är mycket höga måste vi på något sätt förhålla oss till denna ordning som blir allt vanligare. Kan det ur ett skattebetalarperspektiv vara så att en transferpeng ska kopplas till bland andra dessa yrken? Inte minst den höga personalomsättningen är bekymmersam och driver också onödiga kostnader. Självklart behöver de offentliga arbetsgivarna jobba ännu mer på att bli bättre som arbetsgivare. Jag är övertygad om att vi kan förbättra villkoren för dessa viktiga yrkesgrupper trots att vi inte har råd att kraftigt höja deras löner. Vad tycker du?
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/socialsekreterare-sager-upp-sig-flyr-till-bemanningsforetag
https://www.vardassistans.se/Public/Public_SignUpDoctor.aspx?Intresseanmälansocionomer?&gclid=CjwKEAjwpPCuBRDris2Y7piU2QsSJAD1Qv7BpYDhn1YztrytkYEuzxOLz5HbKbLk4o89mVf4RvRxMBoCfH7w_wcB
http://www.teambokonsult.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar