onsdag 19 augusti 2015

Viagra för kvinnor

Den bästa
Hur svårt kan det vara att inse att vid rekryteringar är det alltid den bästa möjliga man ska försöka rekrytera utifrån det behov man har. Visst kan det ibland finnas begränsningar men nästan aldrig finns relevanta begränsningar kopplade till kön, etnicitet, sexuell läggning etc. När PSG ska rekrytera en ersättare till Zlatan så är det ett exempel på rekrytering där kvinnor enligt regelboken är diskriminerade. Ute i näringslivet och inom det offentliga finns ingen liknande uppdelning mellan t ex kvinnor och män utan det handlar om att rekrytera den mest dugliga för uppgiften.
Duglighet kan inkludera personliga egenskaper och inställningar då det kan anses relevant i sammanhanget. Det viktigaste är att det som efterfrågas har en tydlig önskeprofil uttryckt i kunskap, erfarenhet och egenskaper. Inte kopplat till religion, etnicitet eller t ex sexuell läggning. Samtidigt är det relevant att vid rekrytering av en böneutropare till en minaret (om sådana rekryteras) kräva att den som har en chans till uppdraget är muslim.


Jag tycker att den bifogade ledaren från GP är bra och beskriver hur dum kvoteringsvägen är. Den bästa, enligt en transparent önskeprofil, ska få uppdraget. Och självklart ska önskeprofilen vara realistisk. Varför kräva goda kunskaper i svenska om jag rekryterar en medarbetare som ska arbeta i företagsspråket engelska och jobba internationellt? Vänsterns plakatpolitik är kontraproduktiv. Om man tycker att kvotering p g a underrepresentation är rätt väg framåt borde man snart driva på att män i större utsträckning måste kvoteras in på ledande befattningar. Kvinnorna tar över i en rasande takt. Jag har inga problem med det, om de är de bästa för uppdraget. Det är de allt oftare. Bästa möjliga person på ett uppdrag utvecklar samhället bäst. Självklart har Darwins läror bärkraft även inom detta område.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2805748-ledare-forvirrad-kritik-av-tolerans
Jämställdhetsarbetet går vidare
Det finns många slag som ska vinnas för att våra samhällen ska bli mer jämställda. Likvärdiga löner och att bekämpa de karriärglastak som fortfarande finns är viktigt. Även inom omsorg och vård är det viktigt att jämställdheten blir bättre.
Sedan en tid finns världens mest lönsamma läkemedel, Viagra, i Pfizers ägo. Precis som med Upsalite upptäcktes Viagra av en tillfällighet i Pfizers strävan att skapa ett annat läkemedel. Viagra hjälper män med potensproblem att göra Petter Niklas arbetsför. Självklart har det varit väldigt värdefullt för många män världen runt och stärkt deras och deras partners livskvalitet. Nu har forskningen även hittat ett läkemedel som ökar kvinnors sexuallust, flibanserin. Personligen tycker jag det är häftigt att vi människor ständigt lyckas komma på saker och utveckla produkter och tjänster som löser upplevda problem. 1/10 av alla kvinnor sägs i USA "lida" av olust att ha sex. Men är det här en hjälp för kvinnorna eller gör det livet svårare för många kvinnor som gärna använder olusten som argument att slippa göra något med en partner som inte längre attraherar? Vad tror du?
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/fda-approves-controversial-female-viagra-drug/2015/08/18/68d34eca-45f6-11e5-8e7d-9c033e6745d8_story.html
http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19980914000038


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar