torsdag 13 augusti 2015

Bättre brottsbekämpning

Alla brott måste klassas som något som samhället inte accepterar. Den som begått ett brott har gjort något som inte är tillåtet och ska beivras enligt svensk lag i Sverige. Det finns många åsikter om hur brottsutvecklingen är i Sverige och hur olika brott kan kopplas samman demografiskt (ålder, kön, etnicitet, bostadsort etc). Samtidigt tror jag alla är överens om att den mycket samhällsfarliga organiserade brottsligheten ökar och att våldet som dessa kriminella använder för att uppnå sina mål blir allt grövre. En stor del av det värsta våldet som blir känt genom att människor dör eller skadas allvarligt äger rum mellan olika rivaliserande brottsorganisationer. Att inte många fler dör i det våld som äger rum beror till stor del av att akutsjukvården blivit allt duktigare på att laga oss människor.

Om Sverige ska vara ett land där staten har våldsmonopolet, där korruptionen inte ökar och där människor fritt och tryggt kan röra sig i vårt offentliga rum måste brottsbekämpningen mot organiserade brott bli ännu bättre. Även nödvändig lagstiftning måste uppdateras för att göra denna kamp mer fördelaktig för svensk Polis. Bl a hoppas jag Polisen har tillgång till nätövervakning om de har goda grunder för att bevaka olika individer. Tyvärr växer denna organiserade brottslighet även i Uppsala och allt fler blir allt räddare för att vittna och därigenom öka sannolikheten att kriminella ställs till svars för sina brott. Hur tror du att allmänheten kan bli ännu bättre på att stötta Polisen i kampen mot organiserad brottslighet?
https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/organiserad-brottslighet.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/organiserad-brottslighet.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik.html
http://www.unt.se/uppland/uppsala/ytterligare-en-gripen-efter-rad-mot-hells-angels-3838440.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar