onsdag 12 augusti 2015

Konsekvensanalyser

B careful what U wish 4
Ju större operationer och volymer som man arbetar med desto större sannolikt att det inte blir som man tänkt. Oavsett om man är högste militära chef i USA eller en världsledande kirurg. När amerikanerna anföll Vietnamn och Irak hade dom en plan men det gick inte precis som de tänkt sig. Båda krigen måste betecknas som stora misslyckanden. Och efterverkningarna från krigen i Afghanistan, Irak och Libyen ser vi bl a i de mycket höga flyktingströmmar som är i rörelse. Engelsmännen var ju en god allierad till USA. Engelsmännen vill nu inte kännas vid fler flyktingar. Och USA ligger på behagligt avstånd ifrån lätta möjligheter för flyende Syrier, Somalier, Irakier, Libyer, Afghaner etc. Visst eliminerades diktatorerna Ghadaffi och Hussein. Men vad fick folket där istället. Men ekvationen kanske är positiv ändå, i vart fall för amerikanerna, om oljepriset fortsätter att vara lågt. FN är oftast en tandlös tiger men ack så viktigt. I t ex Iraks fall var det väldigt tråkigt att inte alla länder hörsammade FNs motstånd mot krig. Och den svenska Blixt konstaterade ju att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak.....

Varför en stat?
Varför har vi en stat? Och varför accepterar många svenskar fortsatt en ordning med en stat som vi kallar Sverige? Jo, därför att staten ska vara demokratiskt styrd och den har fått uppdraget att säkra monopolet på det rättssamhälle vi byggt upp under 100-tals år. Den har också fått uppdraget att kunna försvara oss. Den har också genom sitt lagstiftningsmonopol (som i mycket är satt ur spel så länge EU finns) tagit sig rätten att skapa en massa sociala rättigheter inom landets gränser. Eftersom staten i förhållande till vår totala ekonomi är enorm gör den en massa annat också. Varav mycket borde läggas ner! Men hur bra fungerar svenskt rättssystem idag? Kanske bättre än någonsin, men svenskarna känner stor oro för att staten redan tappat kontrollen över allt större delar av vår befolkning och vårt gemensamma territorium där alla ska kunna känna sig trygga att promenera. Om den tryggheten steg för steg försvinner så försvinner också en stor del av den komparativa fördelen av att bo i Sverige. Bl a våldsmonopolet måste med kraft försvaras. Mesande fungerar inte med människor som kraftigt föraktar mesande och som använder skräck och våld för att bygga sin makt. Hur bra känner svenskarna att vår försvarsförmåga är? Skolan styrs regleringsmässigt 100% av staten! hur bra går studieresultatutvecklingen? Vattenfall ägs av oss genom staten. Vet du hur många miljarder vi svenskar förlorat på dåliga statliga investeringar? Massor! Arbetsförmedlingen har länge varit en myndighet som levererar bedrövligt, statligt ansvar. Sjukförsäkringssystemet skärptes till något och fokus lades på att få tillbaka människor in i arbetslivet och självförsörjning. Det var bra. Men det ändrar nuvarande regering på som backar bandet.... Migrationsverket som bara har att följa regleringsbrev och regeringens order. När förlorar staten sin legitimitet? Kanske samtidigt som politikerföraktet är kraftigt och demokratin endast upplevs som en illusion. Det är dags för de folkvalda att i större utsträckning hörsamma svenskarnas oro och börja visa handlingskraft. Handlingskraft genom reformer som bl a säkrar att staten kan ta den roll den har!

Och i Uppsala utökas det sociala åtagandet för fattiga EU-migranter som inte har stöd i vare sig kommunallagen eller EU-rätten. Varför är det så sällan jag kan hitta konsekvensanalyser av beslut som tas? Eftersom många systempåverkande beslut löpande fattas är det för mig tydligt att ordentliga konsekvensanalyser lyser med sin frånvaro. Annars borde vi leva med färre konsekvenser av okloka beslut. Och att inte fatta nya beslut är också aktiva ställningstaganden.

Tove Lifendahls ledare i dagens SvD är viktig att ta på stort allvar! Det skulle vara intressant att höra vad de som så engagerat talar om att alla människor nu ska få röra sig fritt på jorden anser om att svenskarnas rörelsefrihet begränsas i Sverige. Det är en bra vision för en bättre framtid. Samtidigt borde dessa människor lägga lite mer tid på att fatta att svenskarnas frihet att röra sig i vissa statsdelar är fyllda av stora risker och både rättsväsende och räddningsverksamhet har i princip stämplat områdena som "no go". Vi har en oacceptabel utveckling!
http://www.svd.se/det-politiska-ansvaret-efter-ikeamorden/om/knivattacken-pa-ikea

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar