fredag 31 juli 2015

Dopad ekonomi

Förbättrad konkurrensförmåga och nyföretagande
En plats, inklusive ett lands, positiva utveckling är helt kopplad till dess invånares förmåga att på olika sätt vara konkurrenskraftig i förhållande till sin omvärld samt sin förmåga att introducera nya produkter och tjänster som efterfrågas. Nya produkter och tjänster inom befintliga företag eller i nya företag. Konkurrenskraften avgör hur mycket av dessa produkter och tjänster som företaget lyckas sälja. Om man vill bygga ett stabilt välståndsbygge finns inga andra vägar mot framgång.

Svensk ekonomi sägs nu generera en tillväxt på 3%. Utan tillväxt får vi allt mindre pengar inom vår ekonomi och vi tvingas skära på kostnader eftersom vi samtidigt har t ex en lönekostnadsutveckling som ligger högt över 0. Utan tillväxt får vi med andra ord prioritera hårdare mellan utgifter och garanterat uppstår slitningar mellan olika samhällsgrupper som drabbas olika av de åtgärder som tvingas fram. Just nu gynnas svensk ekonomi kraftigt av låga energipriser och lånekostnader på historiskt låga nivåer. Trots detta gjorde AB Sverige ett underskott på över 30 miljarder kronor bara under juni månad.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Prognoser-om-ekonomin/
https://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Ekonomi
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/28-1-ok.pdf

Gång efter gång har också Sverige valt att dopa sig till tillväxt genom att på olika sätt devalvera den svenska valutan. Det innebär att våra svenskproducerade produkter och tjänster blir billigare att sälja utanför våra gränser och det innebär att när svenska bolag växlar tillbaka t ex Euro och dollar till svenska kronor så får de mer svenska kronor än tidigare. Det innebär t ex att en oförändrad försäljning i antal enheter kan ses som tillväxt bara för att justeringen av valutan har genomförts. Det Sveriges välståndsbygge behöver är reformer som stärker vår konkurrensförmåga och som i grunden förbättrar förutsättningarna för företagsbyggen med basen i Sverige. Var kan jag hitta förslagen på dessa nödvändiga reformer? Centerpartiet har en hel del förslag som bidrar till en nödvändig förstärkning. Varför får vi inga förslag från den nuvarande regeringen? Kan det vara för att Miljöpartiet är ett tillväxtfientligt parti? De allra flesta som dragit utomlands för en "garanterad" solsemester har känt av att vi svenskar förlorat köpkraft. Så blir det varje gång vi devalverar vår valuta.
http://www.di.se/di/artiklar/2015/7/31/svensk-ekonomi-dopad-till-en-tiger/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Vaxelkursutveckling/
http://www.forex.se/Valuta/Valutagrafer/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar