torsdag 20 augusti 2015

Folkvald

Fatta läget
Vad innebär det att vara folkvald? Det innebär i vart fall inte att man glömmer bort att ordentligt lyssna till invånarna och förstå vad de tycker och tänker. Och när många människor med gott om exempel kan göra deras tyckande till mer än bara grundlösa påståenden är det ännu viktigare att ta oron, frustrationen och rädslan på största allvar. I Yougovs senaste opinionsmätning är nu SD Sveriges största riksparti!

Om vi bortser från de få väldigt priviligierade i Sverige, säg 10% av befolkningen, så känner allt fler en ökande oro, frustration och rädsla över hur Sverige och dess kommuner utvecklas. Alla våra värdefulla ungdomar som inte är studiemotiverade har allt svårare att uppleva en framtidstro. Särskilt ungdomar i våra utanförskapsområden och på våra landsbygder som inte ligger i närheten av några av våra få storstadsområden. Långtidsarbetslösheten bland våra flykting, eller flyktingliknande invandrare, är skyhög. Många offentliganställda med viktiga yrken som t ex sjuksköterskor och lärare får inte en ersättning som matchar sin långa utbildning och sitt stora ansvar, eftersom de offentliga utgifterna redan är för höga och Sverige har världens högsta skattetryck. Äldreomsorgen runt om bland våra kommuner brottas med större och större utmaningar i takt med att vi blir allt äldre. Och våra garantipensionärer, varav många starkt bidragit till vårt generella välstånd, lever under mycket ekonomiskt begränsade förhållanden. Fler och fler av dem jag dagligen träffar tror inte heller att pensionssystemet är någon garanti för pensioner i framtiden. Och integrationspolitiken är väldigt misslyckad. Om man dessutom lägger till tiggeriångesten och riksdagens oförmåga att göra några åtgärder för att stoppa inflödet av fattiga EU medborgare som får det bättre i Sverige utan att jobba, då får tillräckligt många människor nog och visar sitt missnöje genom att välja att lägga sin röst på missnöjespartier.

Hur länge får denna politiska oförmåga att lösa ut våra stora utmaningar pågå? När får vi ta del av nödvändiga reformförslag som är tillväxtfokuserade istället för bidragsfokuserade? Försvaret av vårt generella välstånd kan bara lyckas om vi får till en ordentlig grön tillväxt! Under många år har Sverige inte haft någon tillväxt per capita! De som påstår något annat är inte räknekunniga eller kan inte ta del av t ex SCBs statistik på ett korrekt sätt.

Det är dags att börja lyssna på väldigt erfarna och duktiga nationalekonomer som Assar Lindbeck, Hans Jensevik, Nils Lundgren och Tino Sanandaji. Det brådskar att ställa om Sverige helt inriktat på tillväxt! Lyssna på Assar Lindbecks inlägg på Youtube nedan! Ett "välfärdsstaten är ett nationellt projekt"! Han beskriver väl hur naiva allt för många folkvalda idag är! Och lyssna även på Tinos anförande i nedan Youtubeklipp! Tinos och Assar beskriver mycket logiskt hur fel rikspolitiken idag hanterar migrations och integrationspolitiken! Rösta på Centerpartiet i Uppsala!
http://www.metro.se/nyheter/yougov-nu-ar-sd-sveriges-storsta-parti/EVHohs!MfmMZjCjQQzJs/
https://www.youtube.com/watch?v=4Vzhk76Ohes
http://www.kommunrating.se/blog/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkvald
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Lundgren
https://www.youtube.com/watch?v=tDzxgXNLrMQ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar