onsdag 5 augusti 2015

Fel fokus

Europa befinner sig i jobbiga och farliga tider. EU projektet med sitt centraliseringsfokus parallellt med ett styrsystem med starka nationalstater haltar. Och de flesta EU länder brottas med skuldproblem samt en dålig förmåga att ställa om sina ekonomier till det informations- och tjänstesamhälle vi nu befinner oss i men som saknar många nödvändiga reformer. Reformer som med fördel ska understödjas på EU nivå. Oförmågan att ställa om våra ekonomier, oförmågan att skapa ett gemensamt obligatoriskt andra språk inom unionen och kraftiga folkvandringsströmmar från Afrika och Mellanöstern skapar starka konflikter inom alla EU-länder.

Situationen är ny men det är inget nytt att det blir oroligt i stora brytningstider för våra mänskliga samhällen. Gamla sanningar gäller inte längre och samhällssystemen måste moderniseras. Var är alla nödvändiga reformförslag som underlättar och stimulerar vår nya verklighet? Var är reformförslagen som bejakar mångfald och vettig decentralisering istället för en oklok centralisering inom EU som bara söndrar? 
Tyvärr är inte EU-systemet något snabbrörligt system och idag ägnas mest ledarnas tid åt att reaktivt släcka "bränder" än åt att reformera mot något hållbart. Grekland kommer inte att klara att ta sig ur sin kris utan att andra länders folk får ta stora kreditförluster. Storbritannien folkomröstar inom kort om de vill vara kvar i EU. Katalonien har återigen växlat upp sina ambitioner att bryta sig loss från det fattigare södra Spanien. Allt fler EU länder börjar försvåra för människor att fritt röra sig mellan unionens länder. Hur tror du detta slutar? Tror du Frankrike och Tyskland inom kort kommer att inse att den nuvarande centralistiska idén måste omprövas?.... Håll i hatten!

Inte minst jordbruksstödet inom EU är ett bra exempel på hur feltänkt och centralistiskt tänkandet är. EU:s stödsystem till jordbruket ger ersättning i relation till gårdens areal, inte dess produktion... Ju större gård desto mer EU-bidrag. Det gör det mer lönsamt för rika att köpa på sig areal även om produktionen per hektar minskar.... Och överlevnadsmöjligheterna för mindre svenska jordbrukare bara minskar och minskar.

Mot vad?
Hur tror opinionsbildare att man kan bidra till att minska motståndet mot stora delar av invandringen, och missnöjet mot tiggare, genom att bara säga att motståndet och missnöjet är fel? På 12 av UNTs endast 40 sidor (varav många med annonser, TV-tablåer, serier och sport) kan vi ta del av reportage kopplade till intolerans, tiggeriproblematiken och flyktingutmaningar. Budskapet från de som försöker orkestrera tidningens innehåll är tydligt. De som är oroliga och missnöjda över samhällsutvecklingen har fel och måste motarbetas. Jag tycker också att vi måste försvar ett öppet och tolerant samhälle. Men att göra det genom att på olika sätt bara peka finger på dem som känner stor oro och stort missnöje över utvecklingen är oklokt.  Vilka är deras trovärdiga lösningar för att lösa de problem som allt fler upplever? Är deras förslag att alla utsatta och fattiga inom EU ska få en fristat i Sverige och att svenskarna ska ge dem samma rättigheter som socialt utsatta svenskar? Är deras förslag att lägsta lönerna ska halveras? Är deras förslag att vi återigen ska bygga "miljonprogramsbostäder" och få ännu större sociala krutdurkar i framförallt våra storstäders utanförskapsområden?
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/om-migration-och-integration-i
http://www.svd.se/darfor-blir-sd-storsta-parti/av/mauricio-rojas
http://www.dn.se/debatt/invandringens-effekt-pa-skolresultat-kraver-krafttag/
http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2666218-tolerans-av-intolerans
http://www.unt.se/kultur-noje/sl-behover-lagga-papperen-pa-bordet-3828069.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/ansvaret-for-eu-migranter-oklart-3824230.aspx

Om vi ska ha någon chans att bryta den mycket negativa spiral vi befinner oss i så måste de som nu verkar för StatusQ beskriva hur det ska kunna göras hyfsat socialt- och ekonomiskt hållbart. Utan konkreta förslag på reformer från dem som skräms av den ökande intoleransen leder "dumförklaringen" av oliktänkande bara till att intoleransen ökar. Hur kan det vara svårt att förstå? Nu är det hög tid för reformförslag att presenteras och beslutas om som leder oss mer rätt än fel. Var är dom?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar