tisdag 7 juli 2015

Maktens topp

Kvinnor kan
Tänk att det ens finns människor som tvivlar om kvinnor kan klara krävande ledarskapsuppdrag. Tänk att det t o m finns de som inte bara tvivlar på det utan som är helt övertygade. Som tur är har vi få av dessa i västvärlden. Inom område efter område ser vi hur kvinnor kliver fram och axlar ledarskapets ok i större och större utsträckning. Inom några år kommer sannolikt skolresultaten defacto synas inom övriga livet och männen kommer att bli underrepresenterade bland ledare om man ser strikt till könsperspektivet.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201052/

Jag undrar jag om Fi-supportrarna lagt märke till att huvudrollsinnehavarna i Europa/Greklandskrisen är två kvinnor? Angela Merkel och Christine Lagarde. Och på vänstersidan i demokratins vagga Grekland är det fullt av matchomän. Undrar om Fi-anhängarna oxå fattat att bland de mer frihetliga kämparna i Sverige så är 75% av partiledarna kvinnor. Och på vänstersidan och nedåtsidan i Sverige är det bara män som håller i taktpinnen. Och taktpinnarna i vänsterkören går i otakt. 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde

I Uppsala testas matriarkatet. Väldigt många av de högsta chefsuppdragen bärs av kvinnor i Uppsala. Varför inte? Män har ju haft de ledande rollerna väldigt länge. Men oavsett om det bara är kvinnor eller män som är ledare så är kön i min värld inte en relevant beslutsfaktor för val av ledare. Endast kunskap, erfarenhet, tidigare resultat och ambition ska avgöra vem som får ledaruppdraget eller ej. Om det innebär att det blir 100% kvinnor så tycker jag det är rätt! 

Fi-arna borde lära av missionärer och driva sin kamp där den verkligen kan göra nytta. De som sympatiserar med Fi skulle kunna göra stor nytta för att öka kvinnors positiva livsmöjligheter genom att missionera i t ex Somalia, Sudan, Saudi-Arabien, Afghanistan, Ryssland M.fl länder där kvinnor lever väldigt utsatt och marginaliserat. Vad väntar dom på? Dom tar väl sin kamp på allvar? Gudrun Schyman har fel, svenska män är inte som talibaner!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mission

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar