onsdag 8 juli 2015

Människan i centrum

Begränsade resurser
Det är väl bara Fi-, V- och MP-anhängare i Sverige som tror att pengar kommer ifrån typ himlen. Alla andra förstår att vi, i alla sammanhang, lever med begränsade resurser. Och vi lever i en värld där människor och grupper av människor konkurrerar om tillgången till dessa begränsade resurser. Så har det alltid varit och oavsett vilka nya ideologier vi människor hittar på kommer det att fortsätta att vara så "until end of Times'". I ljuset av denna förståelse förstår varenda människa att tillväxt är nödvändigt om vi ska kunna undvika för många konflikter när det krävs att någon/några får det sämre om någon/några andra får det bättre. Eller som i Grekland, hur mycket sämre ska olika grupper få det.

Trots att det för många är tabu att ställa människor/grupper mot varandra så är det vad politiska beslut handlar om. Om man har en krona och den idag räcker till barnomsorg, skola, basinfrastruktur, omsorg och vård, vad gör du om du endast har 90 öre? Så länge du kan väljer du kanske att låna de 10 öre som fattas och undviker tuffa ställningstaganden. Men om t ex Grekland inte har några pengar att låna ut, vad måste du göra då? Du måste prioritera d v s välja om t ex äldreomsorg är viktigare än barnomsorg. Många gånger väljer många att plocka 10 öre från varje verksamhet (osthyvelmetodik...). Varför den metoden? Den blir ju minst jobbig att försvara när motståndet mot förändringen startar. Tänk dig själv reaktionerna om en majoritet politiker bestämt att skära 20 öre på äldreomsorgen men 0 öre inom barnomsorgen! Trots att vi som äldre, till skillnad från barn, har rösträtt tycks dock äldreomsorgen vara mindre prioriterat än mycket annat i många kommuner. Om vi inte har ekonomisk tillväxt finns bara två förhållningssätt. Antingen får all verksamhet skära lika mycket för att få en ekonomi i balans. Eller så ställer vi intressen mot varandra och vågar välja. Vilken väg tror du är klokast? Vad förväntar du dig av de politiker du röstar på?
http://www.kommunrating.se/blog/?p=1024

Även om alla våra offentliga verksamheter byggs upp för att ge ett likvärdigt stöd till olika grupper av människor är det viktigt att vi aldrig glömmer att varje människa är unik. Likabehandlingen är central för legitimiteten i ett offentligt finansierat system. Men likvärdighet är också att erbjuda alla möjligheten till godkända valmöjligheter. Och med valmöjligheten att välja och välja bort ökar chansen att varje människa kan hitta den tjänst som fungerar lite bättre än andra. Inte minst viktigt är att valmöjligheter också innebär möjligheten att välja bort! Och V och MP motarbetar valfriheten. Vi ska enligt V och MP erbjudas en enfaldig lösning som oundvikligt leder mot en allt sämre tjänst. Regeringsombildning!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Valfrihet

De kommande åren kommer att bli mycket utmanande. Väldigt många kommuner och de flesta landsting brottas med stora ekonomiska problem. Och om jag fattar läget rätt om den svenska statens ekonomiska situation så störtdyker den. Bara i juni 2015 gick AB Sverige med ett underskott på 33,5 miljarder kronor. I juni ökade den samlade statsförlusten med över 40% av de tolv senaste månadernas underskott. Och om vi fortsätter som i juni (bara i statsfinanserna) blir det samlade statsunderskottet de kommande tolv månaderna ofattbara 402 miljarder kronor! Håll i hatten! Regeringsombildning! Vi måste bli av med MP i regeringen!
http://www.di.se/artiklar/2015/7/7/staten-visar-underskott-i-juni/

Målgruppsfokusering
Jag har snart bott en vecka i Lund. Det är spännande att lära känna en kommun som på många sätt liknar Uppsala. Båda platserna har utan tvekan Sveriges mest utpräglade universitetsprägel. Men bara genom att besöka kommunernas olika hemsidor märker man stora skillnader. Och att Lundaborna valt en hemsidelogik som bygger på både tillhörighetslogik och funktionslogik säger mycket. Människan tycks stå mer i centrum i Lund än i Uppsala. Kan det vara så? Varför i så fall? Och varför presterar Lunds gymnasieelever bättre än Uppsalas? Skärpning Uppsala!
http://www.lund.se
https://www.uppsala.se

Återigen vill jag påminna om att efter regn kommer solsken! Välj erfarna och duktiga representanter att företräda dig inom politiken så ökar vi möjligheterna att snart få sol igen. Om vi hjälps åt, utbildar oss väl, jobbar målmedvetet och hårt, är företagsamma och har tillräckligt många kloka politiker kan vi dra nytta av all fantastisk teknisk utveckling och nya landvinningar som görs varje vecka!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar